Projekt výstavby MŠ pri ZŠ Gorkého pre deti zo znevýhodnených rodín sa pripravuje na realizáciu


Foto: Projekt výstavby MŠ pri ZŠ Gorkého pre deti zo znevýhodnených rodín sa pripravuje na realizáciu
Galéria: 5 fotiek
Foto: trnava.sk

Mesto Trnava aktívne rieši problematiku okrajových skupín obyvateľstva. Pre ich lepšie zapojenie do spoločnosti je potrebné vytvoriť lepšie podmienky v oblasti vzdelávania, najlepšie od najnižšieho veku. Mesto preto v súčasnosti pripravuje podklady na vyhlásenie výberového konania na realizáciu stavby Materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave. 

Vytvorenie MŠ by mohlo prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečeniu udržateľného poskytovania verejných služieb v oblasti vzdelávania detí. Budúca škôlka je aj preto umiestnená v lokalite, kde priamo napĺňa potreby detí a rodičov. Aj vďaka tomu sa deti lepšie pripravia na štúdium v základnej škole, predovšetkým deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a mraginalizovanej rómskej komunity.

Podľa projektu bude mať nová škôlka kapacitu až 60 detí vo veku od 3 do 5 rokov. Súčasťou projektu je aj úprava areálu MŠ vybudovaním detských ihrísk, chodníkov a tiež realizáciou sadových úprav. Moderné interiérové a exteriérové priestory poslúžia potrebám predškolského vzdelávania s ohľadom na špecifické požiadavky inkluzívneho vzdelávania.

Cieľom projektu je pomôcť deťom zvládnuť prechod z MŠ do ZŠ a pomôcť im zvládnuť povinnú školskú dochádzku. Predpokladá sa, že realizácia projektu bude trvať 27 mesiacov a ukončenie projektu je naplánované na 21. decembra 2019. 

Projekt je spolufinancovaný  Európskym fondom regionálneho rozvoja. Celkový rozpočet projektu je 1 087 161, 25 eur. Z vlastných zdrojov mesta Trnava bude hradených 685 161025 eura. 
Prečítajte si viac:Zdroj: trnava.sk