Galéria Jána Koniarka v Trnave pozýva na otvorenie výstavy s názvom Akvizície 2017.


Foto: Galéria Jána Koniarka v Trnave pozýva na otvorenie výstavy s názvom Akvizície 2017. Foto: Galéria Jána Koniarka, Trnava

Galéria Jána Koniarka v Trnave je nielen výstavná, ale aj zbierkotvorná inštitúcia. V roku 2017 nadobudla do zbierok aj diela, ktoré boli podporené z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia. Ide o: Miloša Balgavého ml. - Zem, Martina Kochana – Superkompozícia-zatepľovanie, Pala Macha a Ivana Csudaia - Irónia imaginácie. Akvizície budú vystavené vo foyeri Kopplovej vily do 28. januára 2018,“ informuje galéria. 

Miloš Balgavý : Zem 

Miloš Balgavý je akademický sochár, ktorý žije a tvorí v Trnave. Patrí medzi rešpektovaných sklárskych výtvarníkov európskej výtvarnej scény. K umeniu ho priviedol jeho otec, ktorý bol tiež sochárom. Diela M. Balgavého ml. sú zastúpené predovšetkým v zbierkach na území Holandska, Belgicka, či Fínska, kde má voľná sklárska tvorba dlhoročnú tradíciu. V zbierkach slovenských galérií sú jeho diela zastúpené v Liptovskom Mikuláši, Bratislave, Trenčíne a v Trnave.

Vo svojej tvorbe sa autor nechal inšpirovať minimalizmom Václava Ciglera a priklonil sa tak ku geometrizujúcej tendencii v slovenskom skle. Dielo s názvom Zem, ktoré je súčasťou zbierky Galérie vzniklo v roku 1988 a je súčasťou cyklu plastík v intenciách geometrickej abstrakcie. Ide o farebné olovené sklo, po formálnej stránke vyznačujúce sa exaktnými, ostrými tvarmi a charakterom prevedenia, ale aj samotnou farebnosťou implikuje jeden zo živlov. 

Martin Kochan : Superkompozícia – zatepľovanie

Martin Kochan je absolvent Pedagogickej fakulty na Trnavskej univerzite a Ateliéru figuratívneho sochárstva na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne pod vedením doc. akad. soch. Michala Gabriela. V roku 2014 bol nominovaný na Cenu O. Čepana. Jeho dielo a umelecký výskum sú prioritne orientované na trnavský región, pričom charakter tvorby presahuje aj do zahraničných kontextov.

Jeho umelecké prejavy možno definovať ako intermediálne realizácie, ktoré v obsahovej rovine oscilujú na hrane irónie, paródie a politicky angažovaného umenia. Inšpiruje sa banálnymi situáciami každodennosti, ktoré pretvára, vymedzuje a poukazuje na vzťahy, ktoré sú na prvý pohľad vo verejnom priestore iba ťažko uchopiteľné. Kľúčovým  je pre autora fotografický záznam, prostredníctvom ktorého prenáša priestorové vzťahy do lineárnej podoby.


Podlľa jeho slov je jeho tvorba „na jednej strane poctivá analytická koncepčná práca, na strane druhej nekoncentrovaná freestylová bastardná tvorba z množstvom výstupov aj v poli sociálnych sietí a internetu, ktorá osciluje akoby od monumentálneho po momentálne.” 

Galéria Jána Koniarka má vo svojej zbierke cyklus fotografií s názvom Superkompozícia - zatepľovanie, ktorá abstraktnou a vtipnou formou zobrazuje sídliskovú každodennosť. 

Palo Macho a Ivan Csudai : Irónia imaginácie 

Palo Macho je slovenský maliar, sklár, pedagóg a básnik, ktorý patrí medzi výrazné osobnosti nielen v oblasti slovenského sklárstva. Po absolvovaní Strednej umeleckopriemyselnej škole sklárskej v Kamenickom Šenove ďalej pokračoval v štúdiách na Oddelení sklárskeho výtvarníctva na VŠVU v Bratislave v ateliéri doc. Juraja Gavulu. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent v Ateliéri Sklo na VŠVU v Bratislave. 

Prof. Ivan Csudai pracuje v oblasti maľby a grafiky, ale známy je aj ako hudobník a hudobný skladateľ. Vyštudoval propagačné výtvarníctvo na ŠUP v Bratislave a VŠVU v Bratislave v Ateliéri reštaurovania maľby. Od roku 2001 pôsobí ako vedúci 4. maliarskeho ateliéru na VŠVU v Bratislave. 

Spolupráca autorov sa začala v roku 2016, kedy si Macho privlastnil postavu Ivana Csudai - Teddy bear - a prepracoval ho do priestorovej roviny pomocou perforovanej sklanenej tabule.  Postava Teddy bear je typickým príkladom viacvýznamovosti v postupoch postmoderného umenia a rovnako ako transparentnosť skla, tak aj samotný teddy bear obsahuje viaceré vrstvy významu. Výsledkom je unikátny diptych čiastočne transparentných sklenených tabúľ s povrchovou štruktúrou a s výrazným maliarskym zásahom.Miesto: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Koppolova vila
Dátum: 07.12.2017 - 18:00    28.01.2018 - 18:00Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Galéria Jána Koniarka, Trnava