V zlučovaní materských a základných škôl sa bude v Trnave pokračovať od 2. februára 2018


Foto: V zlučovaní materských a základných škôl sa bude v Trnave pokračovať od 2. februára 2018 Foto: trnava.sk

Už v roku 2013 sa začalo v  trnave so zlučovaním základných škôl s materskými a v tomto procese sa bude v Trnave pokračovať aj od 1. februára 2018.

Na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 12. decembra sa poslanci dohodli na zlučovaní škôl v tomto novom termíne realizácie. 

„Žiadosť o vyradenie a zaradenie škôl do Siete škôl a školských zariadení SR  k 1. 1. 2018 sme podávali cez systém výnimky ministra školstva. Z konzultácií k predmetnej žiadosti na ministerstve školstva začiatkom decembra vyplynulo, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nedokáže vzhľadom na  nastavené vnútorné pravidlá aparátu ministerstva zrealizovať našu požiadavku k 1. 1. 2018, ale až k 1. 2. 2018. Preto sa menilo na poslednom zasadnutí MZ uznesenie k zlučovaniu škôl s novým termínom realizácie. Na základe prísľubu MŠVVaŠ SR sa zrealizuje zlučovanie našich škôl k 1. februáru 2018,“ upresňuje Mgr. Ružena Maková, vedúca Odboru vzdelávania, športu a kultúry.


Plánované je spojenie 9 materských škôl so základnými školami. Pod základné školy tak prejde 116 zamestnancov MsÚ – Materské školy a školské jedálne. 

„Súčasťou MsÚ naďalej zostanú štyri materské školy a školské jedálne s 85 zamestnancami. Tento spôsob racionalizácie má zabezpečiť priame flexibilnejšie riadenie a kontrolu zo strany vedenia školy, zefektívniť časový interval realizovaných opráv a údržby. Prechodom týchto materských škôl pod právne subjekty bude bežná údržba realizovaná priamo zamestnancom školy, čím sa minimalizujú aj paušálne hodinové mzdy v porovnaní s hodinou sadzbou prác aktuálneho správcu objektov,“ uvádza mesto Trnava.

Presný zoznam ZŠ aMŠ, ktoré sa budú zlučovať nájdete v tabuľke na stránke mesta Trnava.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: trnava.sk