Mesto Trnava schválilo nový rozpočet na rok 2018, radnica počíta s rastúcimi príjmami


Foto: Mesto Trnava schválilo nový rozpočet na rok 2018, radnica počíta s rastúcimi príjmami Foto: facebook.com/trnava

Mesto Trnava schálilo finančný rozpočet na rok 2017. Takmer 12,7 milióna eur predstavuje príjmy z miestnych daní a poplatkov. Najvyšší podiel z daní má daň z nehnuteľnosti, ktorej celková predpokladaná hodnota je 7,1 milióna eur. 

Príjem mesta z dane zo stavieb očakáva mesto vo výške 5,3 milióna eur, daň z pozemkov 1,35 milióna a daň z bytov 440 tisíc eur. Dane tento rok vyberie mesto aj za ubytovanie, jadrové zariadenie, za psa a za užívanie verejného priestranstva.

Poplatky za odpad, jeho zber a zneškodňovanie prinesú mestu až 2,8 milióna eur, pričom za uloženie odpadu na skládke na Zavarskej ceste mesto získa ďalších 500 tisíc eur. 

Nový príjem predstavuje miestny poplatok za rozvoj, ktorý poslanci schválili len nedávno. Tento poplatok prinesie od investorov a stavebníkov v roku 2018 mestu 500 tisíc eur. 

Veľký príjem predstavujú aj poplatky za parkovné. Z predaja lístkov v automatoch, prostredníctvom SMS a z predaja paušálnych parkovacích kariet mesto získa financie v hodnote 920 tisíc eur. 


V budúcom roku plánuje mesto podporiť najvyššou sumou školstvo a vzdelávanie. Do tejto oblasti poputuje cez 21 miliónov eur. Druhá najvyššia čiastka podporí rozvoj dopravy, a to takmer 8 miliónmi eur. Oblasti ako životné prostredie, mládež a šport, či ľudské zdroje mesta dostanú podobné príspevky ako v minulom roku. 

Mesto Trnava podľa nového rozpočtu teda očakáva bežné príjmy vo výške viac ako 51 tisíc eur a bežné výdavky sú nastavené na 46 tisíc eur. Kapitálové príjmy mesta podľa rozpočtu porastú takmer o 3,2 milióna eur v porovnaní s predpokladom na tento rok. Celkové zdroje mesta na rok 2018 podľa finančného rozpočtu predstavujú 62 155 340 eur. 

„Výška dlhu mesta Trnavy ku koncu roka 2017 dosiahne 18,86 %. Predpokladaná výška dlhu v roku 2018 bude 21,61 % vychádzajúc z očakávaných bežných príjmov roka 2017,“ informuje rozpočet mesta Trnava. 

Najväčšími investičnými akciami v roku 2018 by mali byť podľa slov primátora Petra Bročku rekonštrukcia Zeleného Kríčka, ulíc Hollého a Hajdóczyho, a tiež revitalizácia Ružového parku.

Presný rozpočet mesta nájdete na stránke mesta Trnava aj s podrobnými tabuľkami

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: trnava.sk