Mesto prosí občanov, aby nahlasovali zvýšený výskyt hlodavcov


Foto: Mesto prosí občanov, aby nahlasovali zvýšený výskyt hlodavcov

Vzhľadom na premnoženie hlodavcov sa mestská samospráva rozhodla zintenzívniť jarnú deratizáciu, ktorá sa pravidelne uskutočňuje v tomto období. Z tohto dôvodu prosí o aktívnu spoluprácu spočívajúcu v ohlasovaní zvýšeného výskytu hlodavcov nielen pri kontajnerových stojiskách, ale aj na plochách verejnej zelene.

Príznakom ich výskytu sú napríklad viditeľné diery v trávnikoch či v blízkosti kanalizačných otvorov. Napriek tomu, že deratizácia sa uskutočňuje opakovane v dvojtýždňovom intervale, môže sa stať, že časť populácie škodcov prežije.

Preto, ak pozorujete vo vašej lokalite zvýšený výskyt hlodavcov, napíšte nám o tom na mailové adresy:

tatiana.almasiova@trnava.sk
peter.zbynovsky@trnava.sk

Mesto Trnava vám ďakuje za spoluprácu.

Miesto: -
Dátum: 01.06.2015