Technická škôlka je už aj v Trnave, škôlkári na ulici Kornela Mahra sa budú môcť učiť aj o technike


Foto: Technická škôlka je už aj v Trnave, škôlkári na ulici Kornela Mahra sa budú môcť učiť aj o technike Foto: trnava.sk

Projekt s názvom Technická škôlka prináša aj malým škôlkárom zo Základnej školy s materskou školou na ulici Kornela Mahra v Trnave nové unikátne aktivity. Vzdelávací projekt je zameraný na polytechnickú výchovu predškolákov. Naša trnavská škôlka j tak piatou na Slovensku, v ktorej sa projekt realizuje. 

„Cieľom projektu je hravou formou u detí podporovať technické myslenie, tvorivosť, manuálnu zručnosť i verbálne schopnosti. V súčasnej dobe totiž zaznamenávame pokles záujmu o technické vedy a nedostatok základných technických znalostí a manuálnych zručností u mládeže. Technická škôlka chce deti v predškolskom veku hravou formou motivovať k riešeniu jednoduchých úloh a priblížiť im tak svet techniky,“ informuje mesto Trnava. 

Deti si s pomocou pedagógou, ale aj podľa vlastných predstáv vyrobia funkčný model študovaného objektu. Takto si lepšie zafixujú vedomosti a hra s modelom im objasní použitie predmetu a možnosti skutočného stroja. Účasť detí je dobrovoľná a len so súhlasom rodičov.

Projekt podporuje napĺňanie obsahu Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie vo vzdelávacích oblastiach Človek a svet práce a Človek a príroda, a to hlavne v oblasti rozvíjania technických zručností detí a ich komplexnej technickej gramotnosti.

„Gestorkou projektu je Iveta Radičová, ktorá Technickú škôlku v materskej škole na Kornela Mahra 20. decembra 2017 slávnostne otvorila. Malých technikom prajeme veľa úspechov a radosti z objavovania nových vecí,“ dodáva mesto Trnava.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: trnava.sk