Participatívny rozpočet mesta pokračuje aj v roku 2018, prvé stretnutie 9. 1. je venované pravidlám


Foto: Participatívny rozpočet mesta pokračuje aj v roku 2018, prvé stretnutie 9. 1. je venované pravidlám Foto: ilustračná

Mesto Trnava pozýva všetkých občanov, aby sa aj v tomto roku zapojili do projektu Participatívny rozpočet pre Trnavu. Prvé stretnutie sa uskutoční už 9. januára. 

„Po dvoch pilotných ročníkoch PR sa Mesto Trnava rozhodlo vyhodnotiť celý proces a pristúpiť k jeho úprave. Základným krokom bude prijatie pravidiel, podľa ktorých bude PR prebiehať v budúcnosti,“ informuje mesto. 

Už 9. januára o 17:00 v priestoroch zasadačky mestského zastupiteľstva v budove Radnice na Hlavnej 1 sa uskutoční stretnutie, na ktorom môžete predostrieť svoje návrhy a postrehy k návrhu pravidiel, ktoré môžete nájsť na stránke PR Trnava. 

„Nové pravidlá sa Mesto Trnava rozhodlo pripraviť spoločne s verejnosťou. Na začiatku novembra 2017 samospráva pripravila stretnutie s obyvateľmi, ktorí participovali na PR v roku 2016 a 2017. Na základe ich spätnej väzby prebehlo 30. novembra druhé diskusné fórum o témach, ktoré bolo potrebné na základe ich skúsenosti v rámci PR upraviť,“ vysvetľuje mesto Trnava.

V úvode stretnutia, od 17:00 do 17:30, sa dozviete ako PR v Trnave funguje a predstaví sa návrh pravidiel.  


„Prvou novinkou je dvojročný cyklus. Prax ukázala, že požiadavky, ktoré chcú obyvatelia prostredníctvom PR riešiť si vyžadujú dlhšiu dobu na prípravu. Realizácie investičných projektov typu detské ihrisko, úprava verejných plôch a pod. je nutné riešiť minimálne jeden kalendárny rok. Z toho dôvodu počas prvého roka PR budú obyvatelia prichádzať so svojimi nápadmi, o ktorých v jeho závere aj rozhodnú. V druhom roku sa jednotlivé projekty a zadania budú realizovať. Dostávame sa tak k druhej novinke, ktorou je, že obyvatelia mesta nebudú rozhodovať len o občianskych projektoch, ale aj o investičných zadaniach,“ dodáva mesto.

Od 17:30 bude priestor pre všetkých, aby v rámci diskusie vyjadrili svoje návrhy a postrehy. Od 18:50 do 19:00 bude prebiehať zhrnutie diskusie, odporúčania, závery a predstavenie ďalších krokov. 

Do 16. januára majú obyvatelia Trnavy možnosť poslať samospráve svoje postrehy k zverejnenému návrh pravidiel.
„Na 18. januára 2018 je naplánovaný odborný panel, ktorého súčasťou budú projektoví koordinátori PR za roky 2016 a 2017, zástupcovia mestského úradu a poslaneckých klubov mestského zastupiteľstva v Trnave. Úlohou panelu bude nájdenie zhody na podobe finálneho návrhu pravidiel, ktorý sa predloží na schválenie mestskému zastupiteľstvu vo februári 2018,“ oznámili zástupcovia mesta. 

Mesto aj takýmto spôsobom dáva občanom príležitosť zapojiť sa do riadenia mesta a rozhodovať o návrhoch a plánoch. Nenechajte si ujsť túto príležitosť a príďte podporiť svoje mesto. Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Trnava