Mesto v roku 2017 vysadilo zhruba 700 stromov a v novom roku plánujú pokračovať


Foto: Mesto v roku 2017 vysadilo zhruba 700 stromov a v novom roku plánujú pokračovať Foto: trnava.sk

„V máji roku 2017 sa Trnava stala držiteľkou ocenenia Mesto stromov, ktoré Trnave udelila Európska arboristická rada (EAC) za snahu a starostlivosť o zeleň.  Aj v roku 2018 pripravuje mestský úrad zazelenanie nových plôch, z rozpočtu mesta je na to vyčlenených 50.000 eur. Tento rok sa mesto sústredí na vyhľadávanie väčších voľných plôch a prípravu výsadby stromov na ne,“ uvádza mesto Trnava.

V minuloročnom rozpočte vyčlenili poslanci 80 000 eur na výsadbu nových stromov, ktorú realizoval Odbor dopravy a komunálnych služieb. Vyše 100 stromov sa vysadilo v Modranke pri rekonštrukcii Dedineksje ulice. a vaic ako 50 popri Halenárskej ulici v Trnave. 


Predbežný počet stromov, ktoré boli za rok 2017 vysadené je cca 700

„Momentálne sa spracovávajú presné počty vysadených stromov za rok 2017, ale spolu s priebežnou výsadbou Odboru dopravy a komunálnych služieb ich bolo cca 700 kusov. Pre porovnanie v roku 2014 pribudlo v meste 815 stromov, v roku 2015 to bolo až 1 194 stromov, v roku 2016 samospráva vysadila ďalších 514 stromov,“ dopĺňa infromácie mesto. 

Vzhľadom na obmedzené priestorové možnosti sa mesto orientuje nie len na výsadbu nových plôch zelene, ale predovšetkým na zhusťovanie tých existujúcich. V konkrétnych lokalitách však stále vyhľadávajú nové priestory, ktoré budú na výsadbu stromov vhodné. 

„Umiestnenie stromu na danom mieste nie je jednoduchá záležitosť, limitujú ju napríklad majetkové pomery pozemku (nie každý verejne prístupný pozemok patrí mestu), veľkosť pozemku (mnohé miesta nie sú dostatočne veľké pre budúci zakorenený a rozkonárený strom) a rozloženie sietí. Káble či kanále by obmedzovali koreňový systém a zároveň znemožňovali opravu či výmenu týchto zariadení,“ vysvetľujú. 


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Trnava