TTSK vyzýva občanov, aby do 31. 1. poslali návrhy na odborných členov do komisií Zastupiteľstva TTSK


Foto: TTSK vyzýva občanov, aby do 31. 1. poslali návrhy na odborných členov do komisií Zastupiteľstva TTSK Foto: facebook.com/TrnavskyKraj

Trnavský samosprávny kraj vyhlásil pre občanov výzvu na predkladanie návrhov členov do komisií Zastupiteľstva TTSK - odborníkov, ktorí nie sú poslancami pre toto volebné obdobie na rok 2017 - 2022. 

Návrhy môžete predkladať do 31. januára 2018.

Musia obsahovať názov komisie, životopis s dôrazom na skúsenosti v oblasti pôsobenia danej komisie a súhlas so spracovaním osobných údajov. 

Navrhovať môžete členov do týchto komisií:
- Finančná komisia,
- Komisia hospodárenia a nakladania s majetkom,
- Komisia pre pozemné komunikácie a dopravu,
- Komisia pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu,
- Komisia pre sociálnu oblasť,
- Komisia pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru,
- Komisia pre zdravotníctvo,
- Komisia pre životné prostredie a rozvoj vidieka.

Návrhy môžete doručiť osobne do podateľne Úradu TTSK alebo poštou na adresu Trnavský samosprávny kraj, Oddelenie organizačné, Starohájska 10, 917 01 Trnava. Na obálku napíšte označenie “NEOTVÁRAŤ”.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac:Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj