TTSK vyzýva občanov, aby do 31. 1. poslali návrhy na odborných členov do komisií Zastupiteľstva TTSK


Foto: TTSK vyzýva občanov, aby do 31. 1. poslali návrhy na odborných členov do komisií Zastupiteľstva TTSK Foto: facebook.com/TrnavskyKraj

Trnavský samosprávny kraj vyhlásil pre občanov výzvu na predkladanie návrhov členov do komisií Zastupiteľstva TTSK - odborníkov, ktorí nie sú poslancami pre toto volebné obdobie na rok 2017 - 2022. 

Návrhy môžete predkladať do 31. januára 2018.

Musia obsahovať názov komisie, životopis s dôrazom na skúsenosti v oblasti pôsobenia danej komisie a súhlas so spracovaním osobných údajov. 

Navrhovať môžete členov do týchto komisií:
- Finančná komisia,
- Komisia hospodárenia a nakladania s majetkom,
- Komisia pre pozemné komunikácie a dopravu,
- Komisia pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu,
- Komisia pre sociálnu oblasť,
- Komisia pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru,
- Komisia pre zdravotníctvo,
- Komisia pre životné prostredie a rozvoj vidieka.

Návrhy môžete doručiť osobne do podateľne Úradu TTSK alebo poštou na adresu Trnavský samosprávny kraj, Oddelenie organizačné, Starohájska 10, 917 01 Trnava. Na obálku napíšte označenie “NEOTVÁRAŤ”.

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj