Súťaž a výstava Výtvarná Senica už pozná víťazné a ocenené diela, výstava potrvá do 23. februára


Foto: Súťaž a výstava Výtvarná Senica už pozná víťazné a ocenené diela, výstava potrvá do 23. februára Foto: Trnavský samosprávny kraj

Výtvarná Senica je súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica a Sklaica. Tohtoročné podujatie vyvrcholilo 26. januára v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici slávnostnou vernisážou spojenou s vyhlásením výsledkov a odovzdaním ocenení. 

Samotnej výstave predchádzala súťaž, do ktorej sa zapojilo 48 autorov z oboch okresov so 188 výtvarnými prácami.

Umelecká úroveň súťaže bola vysoká a odborná porota v zložení doc. akad. maliar Milan Rašla, pedagóg Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Mgr. Božena Juríčková, výtvarná teoretička Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici a Mgr. art. Peter Žúrek, pedagóg Strednej školy priemyselnej a umeleckej v Hodoníne, navrhla Záhorskému osvetovému stredisku v Senici, organizátorovi súťaže, aby udelili 12 ocenení.Výtvarná Senica je postupovou súťažnou výstavou a tak práce ocenených autorov postúpia do krajskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Trnavského kraja Výtvarné spektrum 2018 do Dunajskej Stredy.

Hlavná cena 52. ročníka Výtvarnej Senice získala Monika Sabo  z Cerovej za kolekciu figurálnych kompozícií (Za anjela, S maminkou naposledy, Padnutá hviezda, Zblúdené sestry, Slepo s davom).


Do kategórie autorov do 25 rokov sa zapojilo 7 mladých výtvarníkov, diplom a cenu získala Lucia Kollárová zo Senice za súbor diel Identita a čestné uznanie Jozef Varga zo Senice za akryl Zabudnutý v tme.

Spomedzi 26 autorov súťažiacich v kategórii od 25 do 60 rokov boli diplom a cena udelené Zuzane Hodáňovej z Holíča za kolekciu malieb s tematikou architektonických pamiatok (Rotunda v Skalici, Holíčsky veterný mlyn, Kopčianska kaplnka sv. Margity), Ľubomírovi Mičovi zo Senice za kolekciu abstraktných malieb a Lucii Uherkovej zo Senice za kolekciu pastelov (Pri rieke Myjave, Október I. – II., Západ slnka na Záhorí).
Čestné uznanie si odniesla Štefánia Haramachová zo Štefanova za predloženú kolekciu malieb (Atény – Akropolis – Dionýzovo divadlo, Venezia, Madona).  

V kategórii starších autorov boli diplomami a vecnými cenami ocenení AMI – Anna Miľanová zo Senice za triptych V jari…, V lete…, V jeseni…, Helena Minxová zo Senice za prínos v zobrazovaní prírody (Jeseň v záhrade I. – II., Marhuľa), čestné uznania porotcovia udelili Vladimírovi Jánošíkovi z Jablonice za kresby a maľby lesa (Na kraji borovicového lesa, Tanec stromov, Svitanie, Zore nad krajinou, Mokrade v záhorskom lese, Prales na Záhorí) a Jaroslavovi Salayovi z Holíča za krajinomaľbu (Po búrke, Kopčany pri kostole, Kostolík sv. Margity Kopčany, Brodské – Morava pri splave, Motív z dolného Rakúska – Vinohrady s búdami).

Diplom a cena v kategórii autorov so špecifickým výtvarným prejavom za figurálne kolorované plastiky a obrazy s rozprávkovou tematikou (Sv. Katarína Alexandrijská, Ochranca, Tri stromy, Veterný kráľ, Lovci šťastia) putovala do Osuského a odniesol si ju Jozef Pavlík, ktorý bol na jeseň ocenený aj v minuloročnej celoštátnej súťaži Výtvarné spektrum v Trenčíne.

Výstava ocenených diel potrvá až do 23. februára. Kurátorkou výstavy je Mgr. Božena Juríčková. Výstavu prebieha v dvoch výstavných sálach Záhorského osvetového strediska v Senici v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30 hodiny


Prečítajte si viac:Zdroj: Záhorské osvetové stredisko v Senici