Aj v Trnave prebieha Európsky deň 112, žiaci sa oboznámia s prácou bezpečnostných zložiek


Foto: Aj v Trnave prebieha Európsky deň 112, žiaci sa oboznámia s prácou bezpečnostných zložiek Foto: facebook.com/policiaslovakia

Európsky deň 112 pripadá na 11. februára, teda na nedeľu. Vyhlásila ho Európska asociácia liniek tiesňového volania EENA.

Pri príležitosti Európskeho dňa 112 organizuje Ministerstvo vnútra SR spolu s viacerými policajnými a záchranárskymi zložkami zaujímavé akcie už 9. februára.

Cieľom Európskeho dňa 112 je zvýšiť povedomie občanov o existencii a fungovaní čísla tiesňového volania 112, eliminovať počet neoprávnených volaní, zvýšiť efektivitu záchranných zložiek, a tým významnou mierou pomôcť pri záchrane života a zdravia občanov, majetku a životného prostredia. 

V Slovenskej republike bolo číslo tiesňového volania 112  zavedené  1. júla 2003.

„Osvetová činnosť v rámci „Európskeho čísla tiesňového volania 112“ je zameraná predovšetkým na deti, mládež a širokú verejnosť s cieľom neustále zvyšovať povedomie verejnosti o účele využitia čísla tiesňového volania 112, hlavne o efektívnej komunikácií s operátormi pri volaní na číslo tiesňového volania 112 a tiež s cieľom znížiť počet neoprávnených volaní, čo môže významne pomôcť pri záchrane života, zdravia občanov, majetku a životného prostredia,“ informovalo Ministerstvo vnútra SR.


„V tejto súvislosti sú taktiež na jednotlivých koordinačných strediskách integrovaného záchranného systému (8 KS IZS), OÚ SR,  plánované akcie pre deti, žiakov, študentov a širokú verejnosť,“ dodáva Ministerstvo vnútra SR.   

Pri príležitosti európskeho dňa 112 plánuje OÚ Trnava pozvať cca 30 žiakov druhého stupňa základnej  školy dňa 9.2.2018, predbežne 9.00 hod. s nasledovným programom: 
1. Úvod, privítanie hostí a detí (prednostka OÚ, vedúci odd. KSA IZS),
2.  Prezentácia spojená s diskusiou na témy „organizácia IZS v Trnavskom kraji“ a „čo robiť keď je bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok“ (vedúci KS IZS),
3. Činnosť záchranných zložiek (zástupcovia KOS ZZS, HaZZ, PZ),
4. Prehliadka výtvarných diel detí maľovaných na tému „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“,
5. Ukážka koordinačného strediska IZS (poverený zamestnanec KS IZS),
6. Ukážka poskytovania prvej pomoci na figuríne (zástupca KOS ZZS),D
7. Diskusia s operátormi KS a zástupcami záchranných zložiek IZS,
8. Zápis do „Knihy 112“. 

Návštevníci ED 112 majú možnosť oboznámiť sa s prácou a činnosťou hasičov, policajtov, zamestnancov odboru kriminality MV SR, zamestnancov kontrolného a chemického laboratória, s činnosťou a prácou operátorov koordinačného strediska, s činnosťou a prácou zamestnancov odboru krízového riadenia a sekcie krízového riadenia. 

V Bratislave pri tejto príležitosti zorganizovali v priestoroch letiskovej haly M. R. Štefánika množstvo aktivít pre návštevníkov. Už dnes, od 10:00 do 14:00 bude v rámci prevencie a osvetovej činnosti prezentovať činnosť záchranných zložiek.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky