Automatický parkovací dom pre bicykle môžu začať stavať už v máji, v marci bude verejné obstarávanie


Foto: Automatický parkovací dom pre bicykle môžu začať stavať už v máji, v marci bude verejné obstarávanie Foto: trnava.sk

Verejné obstarávanie na dodávateľa pri výstavbe parkovacieho domu pre bicykle sa má uskutočniť v máji. Ak bude súťaž úspešná, na jeseň sa začne výstavba, ktorá bude trvať cca 13 mesiacov. Trnava sa tak môže stať prvým mestom na Slovensku s automatickým parkovacím domom pre bicykle.

Na realizáciu projektu získalo Mesto Trnava v októbri minulého roka nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (IROP) vo výške 505 319 eur, pričom z mestského rozpočtu bude na tento účel vynaložená čiastka viac ako 26 000 eur.

Parkovací dom bude po výstavbe k dispozícii 24 hodín denne, s kapacitou na uskladnenie 120 bicyklov so štandardným vybavením ako sú prilby, cyklistické tašky, zrkadlá, svetlá, košíky či detské sedačky. Postavia ho medzi železničnou a autobusovou stanicou a bude mať priame napojenie na existujúcu cyklotrasu.

„Cieľom mestskej samosprávy je podpora udržateľnej mobility v našom meste. Zvýšením počtu bezpečných parkovacích miest pre bicykle chceme motivovať občanov a návštevníkov Trnavy, aby viac využívali environmentálne priaznivejšie dopravné prostriedky, či už pri dochádzaní do zamestnania, alebo pri trávení voľného času. Parkovací dom bude zaisťovať automatický príjem, evidenciu, skladovanie, monitorovanie a výdaj bicyklov. Nadväzujú naň aj ďalšie pripravované projekty ako budovanie cyklotrás alebo bikesharing, ktoré budú súčasťami ucelenej, bezpečnej, rýchlej a priamej siete segregovaných mestských cyklotrás,“ povedala projektová manažérka Zuzana Betinová z útvaru projektového manažmentu Mestského úradu v Trnave.

„Inšpiráciou pre naše mesto boli viaceré úspešne zrealizované projekty v zahraničí a pozitívne skúsenosti z ich využívania. Parkovacie veže pre bicykle začali stavať v Českej republike ako prví v Európe v roku 2013 v Hradci Králové, kde v roku 2015 pribudla ďalšia, po jednej majú v Přerove, Pardubiciach, Třinci a Lysé nad Labem a čoskoro pribudnú ďalšie v partnerskom meste Břeclavi, v Hodoníne, Litoměřiciach a Poděbradoch,“ informovalo mesto Trnava.Mesto Trnava podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na výstavbu automatického parkovacieho domu pre bicykle už v marci 2017 a začalo pripravovať podklady na verejné obstarávanie dodávateľa, ktoré sa uskutočnilo v auguste minulého roku. Vzhľadom na to, že sa prihlásil len jeden uchádzač, súťaž bola zrušená. Na základe písomného súhlasu riadiaceho orgánu IROP s posunutím termínu realizácie projektu pripravuje mestská samospráva nové verejné obstarávanie, ktoré plánuje uskutočniť v máji tohto roku.

 


Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Trnava