Mesto vyhodnotilo dotazníky s pripomienkami k návrhu úpravy detského ihriska na Vajanského ulici


Foto: Mesto vyhodnotilo dotazníky s pripomienkami k návrhu úpravy detského ihriska na Vajanského ulici Foto: ilustračná

Mesto Trnava informovalo o výsledkoch dotazníkového prieskumu, ktorý mapoval názory občanov na úpravu detského ihriska na Vajanského ulici.

Vybudovanie ihriska na tomto mieste navrhli na stretnutí výboru. Vzhľadom na to, že sa na tomto mieste nachádzajú podzemné garáže vyžadujúce si v budúcnosti komplexnú rekonštrukciu, je možné umiestniť tu zatiaľ menšie ihrisko a väčšie úpravy naplánovať až po rekonštrukcii.

Dotazník, ktorý sa tejto témy týkal, vyplnilo 26 ľudí v tlačenej podobe a 32 ľudí ho zaslalo prostredníctvom online formulára. Občania pripomienkovali návrh a dopĺňali svoje postrehy.


Podľa nich momentálne pieskovisko neslúži svojmu pôvodnému účelu a niektorí občania preferujú jeho zrušenie. Niektorí preferujú umiestnenie malého detského ihriska viac v lokalite A zaznačenej na mape.  

Podľa obyvateľov je tiež dôležité vyriešiť problematiku venčenia psov. Priestor je tiež podľa nich zanedbaný a je nutné posilniť údržbu.

Obyvateľov okrem toho trápi aj stav a kvalita zelene a tiež oprava a doplnenie prvkov mobiliáru, predovšetkým odpadkových košov a ich pravidelné vynášanie. Okrem toho sú podľa nich v zlom stave aj chodníky, ktorých vyšliapané povrchy navrhujú občania spevniť. 


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Trnava