TTSK oceňuje osobnosti z oblasti školstva, nominácie môžete posielať kraju aj vy do 16. marca


Foto: TTSK oceňuje osobnosti z oblasti školstva, nominácie môžete posielať kraju aj vy do 16. marca Foto: ilustračná - pixabay.com

Pri príležitosti Dňa učiteľov oceňuje Trnavský samosprávny kraj každoročne pracovníkov z oblasti školstva za ich vynikajúce tvorivé výkony a dosiahnuté mimoriadné výsledky. Za týmto účelom vyzýva kraj občanov na predloženie návrhov na toto ocenenie.

„Predkladateľom nominácie môže byť právnická osoba (obec, mimovládna organizácia alebo jej zložka, škola a pod.) alebo fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky,“ informuje TTSK.

Svoje nominácie na ocenenie zamestnancov rezortu školstva TTSK môžete poslať na vyplnenom nominačnom liste spolu s písomným súhlasom na spracovaní osobných údajov nominovaných. Obe prílohy nájdete na stiahnutie aj na stránkach TTSK, v sekcii dokumenty a výzvy.

Nominácie môžete posielať do 16. marca na adresu Trnavský samosprávny kraj, obor školstva a telesnej kultúry, Starohájska 10, 917 01 Trnava. Okrem toho môžete návrhy doručiť aj osobne do podateľne TTSK. Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj