Zápis žiakov do 1. ročníkov deviatich základných škôl mesta Trnava bude prebiehať 5. a 6. apríla


Foto: Zápis žiakov do 1. ročníkov deviatich základných škôl mesta Trnava bude prebiehať 5. a 6. apríla Foto: ilustračná - pixabay.com

Budúci prváčikovia sa už pomaly pripravujú do školy. Blížia sa aj termíny zápisov do 1. ročníkov základných škôl. Mesto Trnava zverejnilo dátumy zápisov do škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a uskutočnia sa po Veľkej noci.

5. a 6. apríla v čase od 10:00 do 18:00 sa bude konať zápis prvákov do týchto škôl:
- Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava
- Základná škola s materskou školou, Atómová 1, Trnava
- Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29,Trnava
- Základná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava
- Základná škola s materskou školou, Kornela Mahra 11, Trnava
- Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
- Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava
- Základná škola s materskou školou, Spartakovská 5, Trnava
- Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, Trnava 

Pri zápise do základnej školy je potrebné uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa.

Potrebné je uviesť aj meno a priezvisko zákonných zástupcov, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov. V prípade striedavej starostlivosti o dieťa je potrebné priniesť aj vyjadrenie súhlasu druhého rodiča. 

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Trnava