TSK aj tento rok ocení významné osobnosti v oblasti kultúry, svoje návrhy posielajte do 6. apríla


Foto: TSK aj tento rok ocení významné osobnosti v oblasti kultúry, svoje návrhy posielajte do 6. apríla Foto: Ilustračná - TSK

Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí, ktorý si už od roku 1977 pripomíname vždy 18. mája, odovzdá Trnavský kraj ďalšie ocenenia významným osobnostiam v oblasti kultúry. 

Ocenenie je možné udeliť osobám aktívne pôsobiacim v odvetví kultúry, za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté v oblasti kultúry, vzdelávania, vedeckovýskumnej činnosti a za prácu a výsledky regionálneho, celoštátneho a medzinárodného významu, ktoré robia dobré meno kultúre Trnavského samosprávneho kraja a prispievajú k rozvoju a ochrane kultúry a kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky,“ informoval Trnavský samosprávny kraj. 

Nominácie na osobnosti, ktoré si toto ocenenie kraja zaslúžia môžu predkladať združenia, inštitúcie, organizácie a občania. Urobiť tak môžu do 6. apríla 2018 zaslaním nominačného listu.


Nominačný list je potrebné zaslať spolu s písomným súhlasom na spracovanie osobných údajov Odboru kultúry Trnavského kraja.

 

Všetky potrebné formuláre nájdete aj na stránke Trnavského samosprávneho kraja. 


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Trnavský samosprávny kraj