Galéria Jána Koniarka pozýva na výstavu s názvom DEFORMA, autorom diel je umelec František Bohunický


Foto: Galéria Jána Koniarka pozýva na výstavu s názvom DEFORMA, autorom diel je umelec František Bohunický Foto: Galéria Jána Koniarka

Galéria Jána Koniarka v Trnave pozýva všetkých milovníkov umenia na výstavu Františka Bohunického s názvom DEFORMA. Vernisáž sa koná už 29. marca o 18:00. Výstava potrvá do 26. apríla 2018.

Výstava sa bude konať v Synagóge - Centre súčasného umenia na Halenárskej 2 v Trnave.

„Výstavný projekt s názvom Deforma je v poradí druhou samostatnou výstavou bratislavského sochára mladej generácie Františka Bohunického, ktorého tvorba sa pohybuje od figurálnych objektov v bronze, geometrických konfigurácií, až po interaktívne objekty. Po obsahovej stránke rozvíja naratívnu rovinu budovanú na báze osobnej mytológie,“ uvádza Filip Krutek z Galérie Jána Koniarka.

Názov výstavy nevychádza výlučne z formálneho opisu diel, ale predovšetkým definuje tvorivý prístup, ktorý je pre autora charakteristický od roku 2011. 

V tom čase začala spoločná aktivita sochára Františka Bohunického a grafika Mareka Saba, ktorou reagovali predovšetkým na chátrajúci a nepoužívaný mestský mobiliár. Na ten nazerali ako na pamätník jeho bývalej funkcie, pričom novým kontrastným náterom alebo pridaním invazívnych foriem sprítomnili jeho pôvodný význam (napr. aktivity PINKFORMA – ružové nátery opotrebovaného mestského mobiliáru, DEFARMA – označovanie autobusových zastávok štylizovanými zvieratami alebo DEADFARMA – symbolické pochovávanie zvierat z predošlej aktivity farebnou značkou na chodníku).

„Pre priestor synagógy autor pripravil aj niekoľko nových diel (bronzové objekty a silikónové busty), v ktorých kulminuje jeho záujem o zmenu vnímania umeleckých podnetov pod prizmou rodičovstva, reflexie a hľadania “správnych” výchovných metód svojich detí, ako aj otázky sexu a telesnosti. Koncepcia výstavy bude doplnená aj o diela z “kuchyne” autora (štúdie ku konkrétnym objektom a interaktívne geometrické de - formy), ktoré reflektujú pozadie tvorivého procesu,“ dopĺňa kurátor výstavy.


Miesto: Synagóga - Centrum súčasného umenia, Halenárska 2
Dátum: 29.03.2018 - 18:00    26.04.2018 - 17:00


Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Galéria Jána Koniarka