O problémoch samospráv regiónov v okolí Jadrových elektrárni sa hovorilo aj na 28. sneme ZMO


Foto: O problémoch samospráv regiónov v okolí Jadrových elektrárni sa hovorilo aj na 28. sneme ZMO Foto: Trnavský samosprávny kraj

Na 28. sneme Združenia miest a obcí regiónu Jadrových elektrární Jaslovské Bohunice sa zišlo približne 100 zástupcov samospráv. Predseda ZMO a starosta obce Ružindol Vladimír Púčik predniesol právu o činnosti za minulý rok.

V správe sa dotkol viacerých vicaerých oblastí činnosti miestnej samosprávy a tiež dôležitých faktorov, ktoré vidí ako problém do budúcna a treba ich zmeniť, alebo upraviť.

Predseda ZMO trval na posilňovaní financovania samospráv a tiež presadzoval zmenu legislatívy vo voľbách tak, aby Slovensko nebolo jedným volebným obvodom. Na príklade poukázal, že jestvuje volebná turistika, kedy volič môže voliť v obci, v ktorej nemá trvalý pobyt. Ďalej poukázal na problematiku ciest a budovanie infraštruktúry, čo je výrazný problém vo viacerých samosprávach. Žiadal vládu SR o vytvorenie cestného fondu na vybudovanie a rekonštrukcie komunikácií v samospráve.

Ďalším problémom, na ktorý poukázal je odpadové hospodárstvo, predovšetkým problematika separovaného zberu. Na konci roka sa podľa jeho slov časť vyseparovaného odpadu vracia späť z firiem na obce a ten potom končí na obecných skládkach.


Predseda ZMO tiež kritizoval sadzobník autorských odmien SOZY za používanie hudobných diel.

„Verím, že sa nám v krátkom čase podarí spôsob stretávania sa a naštartovania procesov autentickej spolupráce v samospráve na linke občan, mesto, kraj s ukotvením v štáte a Európskej únii. Tu vidím náš spoločný rámec partnerstva,” uviedol v príhovore k delegátom snemu predseda TTSK Jozef Viskupič, ktorý zdôraznil, že je pripravený podať im pomocnú ruku.

Združenia miest a obcí regiónu Jadrových elektrární Jaslovské Bohunice je najstarším ZMO na Slovensku a v súčasnosti má v členskej základni 153 obcí a miest z okuhu 30 km od jadrovej elektrárne.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Trnavský samosprávny kraj