Mesto Trnava udeľuje ocenenia za zásluhy o rozvoj mesta, svoje návrhy môžete podať do konca roka


Foto: Mesto Trnava udeľuje ocenenia za zásluhy o rozvoj mesta, svoje návrhy môžete podať do konca roka

Do konca kalendárneho roka 2017 máte možnosť podať svoj návrh na ocenenie osobnosti alebo kolektívu, ktoré sa podľa vás výrazne zaslúžili o rozvoj mesta a spĺňajú stanovené podmienky. Presné podmienky a formuláre podania návrhu nájdete na stránke mesta Trnava. Vaše návrhy na udelenie ocenení je potrebné doručiť do 31. decembra 2017 na adresu: Mgr. Viera Hrdinová, Kancelária primátora . referát protokolu, Hlavná 1, 917 01 Trnava. Jednotlivé návrhy následne posudzuje komisia pre udeľovanie ocenení a schvaľuje ich mestské zastupiteľstvo.

Čestné občianstvo mesta Trnavy udeľuje mesto osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta a jeho obyvateľov, priateľstvo medzi národmi a partnerskými mestami, alebo osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj ľudského poznania. Mesto udeľuje aj Cenu mesta Trnava, mimoriadne ocenenie za tvorivé a umelecké výkony, ktoré prispeli k propagácií mesta a šíreniu jeho dobrého mena doma i v zahraničí. Cenu mesta Trnavy môžu udeliť jednotlivcom aj kolektívom.

Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava sa udeľuje za významnú činnosť a mimoriadny výkon v oblasti športu, vedy, techniky, kultúry, podnikania a podobne. Môžu ju udeliť jednotlivcom alebo kolektívom. Svoju žiadosť mestu môžete podať aj za účelom zhotovenia a umiestnenia pamätnej tabule, busty alebo za rovnaké úspechy a zásluhy ako ostatné ocenenia. 

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu