ŽSR plánuje vybudovať takmer 900 parkovacích miest pri železničných staniciach v 14 mestách


Foto: ŽSR plánuje vybudovať takmer 900 parkovacích miest pri železničných staniciach v 14 mestách Foto: ilustračná - factslides.com

Železnice Slovenskej republiky plánujú vytvoriť viac miest na parkovanie pri železničných staniciach v jednotlivých mestách. Takmer 900 parkovacích miest by malo vzniknúť po dohode so samosprávami. Cieľom tejto aktivity je pritiahnuť viac záujemcov o železničnú dopravu a odľahčiť mestá od náporu osobných áut.

Spoločnosť vytipovala 14 miest a obcí po preskúmaní aktuálneho stavu, teda objektívnych územných možností, legislatívneho stavu, platných zmlúv a potenciálu úprav. Vznikne v nich celkovo 856 parkovacích miest. 13. februára poslala spoločnosť list týmto mestám a k 20. marcu prejavilo o spoluprácu 6 samospráv, medzi nimi Galanta, Piešťany, Prešov, Šurany, Topoľčany a bratislavská Devínska Nová Ves.

ŽSR bude s mestami rokovať o podmienkach prenájmu pozemkov a výšky nájomného.

„Vzhľadom na špecifické podmienky a rôzny rozsah predmetu nájmu nie je možné dopredu stanoviť rovnaké podmienky a jednotnú výšku nájomného, preto bude každé rokovanie individuálne,“ informovala Mgr. Martina Pavlíková, hovorkyňa spoločnosti ŽSR.

V súčasnosti spoločnosť preveruje stav v ďalších mestách, kde by mohli vzniknúť potenciálne parkovacie miesta. Podľa informácií ŽSR prebiehajú rokovania aj s mestami Trnava a Nové Mesto Nad Váhom.

,,Analýzou stavu v jednotlivých staniciach sme vytipovali mestá a priestory, ktoré ŽSR môžu okamžite začať riešiť formou partnerstva so samosprávami. My ponúkneme naše priestory na prenájom mestám a obciam, samospráva by sa podieľala na vybudovaní a prevádzkovaní parkovísk v tesnej blízkosti železničných staníc. Spoločne zadefinujeme, ako majú parkoviská vyzerať, aké budú mať vybavenie,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.

Výstavbu parkovacích miest obmedzuje fakt, že v mnohých prípadoch vlastnia pozemky bezprostredne susediace so železnicami súkromní majitelia a iné subjekty, alebo sú nevysporiadané. V roku 2017 sa už začali rokovania s viacerými miestami o potenciálnych parkoviskách, pričom sa berú do úvahy všetky už existujúce projekty a podobne.

Zoznam železničných staníc s návrhom na prenájom pozemkov samosprávam na účely parkovania:                                             
Bratislava – Devínska Nová Ves
Galanta
Lučenec
Spišská Nová Ves
Šurany
Nové Zámky
Topoľčany
Tvrdošovce
Prešov
Vranov nad Topľou
Cífer
Kúty
Piešťany
Kraľovany

Prečítajte si viac:


Zdroj: Železnice Slovenskej republiky