Viskupič opäť kritizuje odmeňovanie akcionárov Letiska Piešťany, zvažuje podanie trestného oznámenia


Foto: Viskupič opäť kritizuje odmeňovanie akcionárov Letiska Piešťany, zvažuje podanie trestného oznámenia Foto: ilustračná

Predseda Trnavského samosprávneho kraja sa včera zúčastnil na súdnom pojednávaní, ktoré sa týkalo nevyplatenia odmien členom orgánov spoločnosti Letisko Piešťany a.s. V súčasnosti zvažuje ďalšie kroky v súvislosti s vyplácaním odmien vedeniu spoločnosti. 

Bývalý člen predstavenstva letiska a dnes hlavný kontrolór mesta Trnava Vladimír Krátky od spoločnosti žiada vyplatenie odmien vo výške 38 000 eur. Spolu s ďalšími poplatkami, ktoré vyžaduje od spoločnosti, je celková výška poplatku 50 000 eur.

Trnavský župan kritizuje vyplácanie odmien v spoločnosti Letisko Piešťany. Do budúcna plánuje letisko podporiť a obnoviť ho. Vyjadril ambície kraja dohodnúť sa o vyplácaní odmien s bývalými členmi predstavenstva.

„Pán Krátky bol na 22 zasadnutiach predstavenstva, jeho účasť na jednom zasadnutí teda má stáť daňových poplatníkov 1 700 eur. Aj s úrokmi a ďalšími poplatkami to má vyjsť na takmer 2 300 eur za jednu jeho ,audienciu’. Nie je mi jasné, čo vlastne za tie obrovské peniaze robil, keďže letisku nijako nepomohol, naopak letisko smerovalo k totálnemu úpadku,” hovorí trnavský župan Jozef Viskupič.

V predstavenstve spoločnosti bol Vladimír Krátky od júna 2009 do októbra 2012. V tomto období bol vo vedení letiska vtedajší predseda TTSK Tibor Mikuš. Po pôsobení v spoločnosti sa stal prednostom Obvodného úradu Trnava a dnes je hlavným kontrolórom.

Viskupič upozornil aj na to, že Krátky žiada vyplatenie odmien aj za obdobie, kedy už pracoval na Obvodnom úrade. Podľa súčasného predsedu TTSK nemá Krátky ani nárok na vyplatenie tzv. zlatého padáka, o ktorý žiada.

Letisko Piešťany vykazovalo v posledných rokoch veľké straty a nízke príjmy. Dlh spoločnosti sa tak vyšplhal takmer na 5 miliónov eur. Aktuálny dlh spoločnosti predstavuje sumu cca 2 milióny eur. Aj napriek takémuto stavu letiska vyplácala spoločnosť pomerne vysoké odmeny členom predstavenstva, ale aj menším akcionárom. 

Do roku 2007 platili štátom schválené odmeny vo výške od 27 do 500 eur.  V marci 2007 si akcionári zvýšili odmeny 3-násobne na 1 500 eur. Celková suma odmien narástla na 12 700 eur. V roku 2010 však táto suma dosiahla 111 000 eur, pričom strata spoločnosti bola v tom čase 833 00 eur. 


V rokoch 2012, 2013 a 2014 žiadalo 7 členov predstavenstva a dozornej rady vyplatiť odmeny vo forme 8-násobkov ich platov. Dvaja z nich dokonca žiadajú 2-krát 9-násobok platov. Dôvodom malo byť ukončenie funkčného obdobia. Viskupič označil vyplácanie takýchto odmien za nehorázne, keďže sa podľa neho funkcionári následne vrátili do svojich pozícií v spoločnosti.

Letisko Piešťany aj takéto aktivity priviedli do stavu, v ktorom sa v súčasnosti nachádza.

„Vytvárali obrovské straty, brali pôžičky, nevytvárali žiadny obrat, nepriniesli investora ani iný rozvoj pre letisko. Zato ho zanechali s dlhom 2,2 milióna eur a popritom si ešte nárokujú nehorázne a nemorálne odmeny, o ktoré sa dnes s nami nehanbia súdiť,” dopĺňa Jozef Viskupič.

Letisko sa snažili zachrániť aj mestskí poslanci z Piešťan, ktorí odsúhlasili vklad majetku mesta do spoločnosti. Už vlani pomohli letisku napríklad tým, že spoločnosti odpustili dane na základe novely všeobecne záväzného nariadenia o odpustení dane z pozemkov, ktoré slúžia verejnej doprave.

Práve na základe zvyšovania odmien nie len predstaviteľom spoločnosti a akcionárom vzniklo podozrenie, že vedenie Letiska neplánovalo spoločnosť zachrániť. V roku 2016 dokonca predstavenstvo ako bod programu valného zhromaždenia uviedli rokovanie o likvidácii letiska.

Súčasné vedenie Trnavského samosprávneho kraja preveruje všetky kroky v minulosti fungovania letiska. Viskupič sa vyjaril, že vo veci zvažujú podanie trestného oznámenia.

„Na základe postupnej analýzy toho, čo sa dialo na letisku, sme nadobudli dojem, že v spoločnosti mohlo dochádzať k porušovaniu povinnosti pri správe cudzieho majetku, či dokonca konaniu, ktoré mohlo smerovať k zámernému úpadku spoločnosti. Preto budeme konať a zvažujeme v tejto veci podanie trestného oznámenia,” uzavrel J. Viskupič.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Trnavský samosprávny kraj