Hasiči opäť upozorňujú na nárast požiarov v prírode: Vypaľovanie trávy, či drevín nie je bezpečné!


Foto: Hasiči opäť upozorňujú na nárast požiarov v prírode: Vypaľovanie trávy, či drevín nie je bezpečné! Foto: facebook.com/prezidiumhazz

Prezídium Hasičského a záchranného zboru už tento rok viackrát upozorňovalo na nebezpečenstvá, ktoré sú spojené s vypaľovaním tráv a porastov. Aj napriek tomu im požiare spôsobené touto činnosťou dali v posledných dňoch zabrať.

Za posledných pár dní zaznamenali hasiči zvýšený výskyt požiarov, ktoré vznikajú práve plošným vypaľovaním porastov, drevín krov a bioodpadu. Každoročne s príchodom jari hasiči očakávajú nárast požiarov a verejnosť upozorňujú aj na sankcie, ktoré sú so zakázaným vypaľovaním spojené. Napriek tomu tento typ príčiny požiarov dominuje v tabuľkách.

„Minulý rok zaznamenali hasiči 1 861 požiarov, ktoré vznikli dôsledkom vypaľovania trávy a suchých porastov. Oproti roku 2016 sa táto štatistika navýšila o 844 požiarov,“ informovalo Prezídium Hasičského a záchranného zboru.

Počas prvého štvrťroku 2018 zasahovali hasiči celkovo pri 1 914 požiaroch a až 752 bolo v otvorenej prírode. Pri týchto udalostiach sa poranili 2 osoby. Priame materiálne škody ktoré pri nich vznikli boli zatiaľ vyčíslené na cca 189 000 eur. V posledných 3 mesiacoch spôsobilo vypaľovanie tráv a porastov až 217 požiarov.

„Plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorého porušenie môže stáť občana do 331 eur. Ak by sa však takéhoto priestupku dopustila právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 16 596 eur,“ znova apelujú na verejnosť hasiči. 


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Prezídium hasičského a záchranného zboru