Na Najmilšom koncerte roka v Trnave opäť vystúpili deti z detských domovov


Foto: Na Najmilšom koncerte roka v Trnave opäť vystúpili deti z detských domovov
Galéria: 7 fotiek
Foto: Natália Čukanová

Hoci nie sú profesionáli, ich umelecké vystúpenia majú odhodlanie a túžbu niečo dokázať. Aj tento rok vystúpili deti z detských domovov a náhradných rodín trnavského a bratislavského kraja na Najmilšom koncerte roka.Koncert sa konal v sobotu 21. apríla 2018 v Kine Hviezda v Trnave. Už po dvadsiatyôsmy krát vystúpili deti na profesionálne javisko, aby vyjadrili, čo cítia, čo ich zaujíma a čo prežívajú.

Úsmev ako dar, nastaršia mimovládna nezisková organizácia, sa už 35 rokov stará o to, aby deti mohli bezpečne vyrastať v rodinách, ideálne tých vlastných. Vykonáva terénnu sociálnu prácu, posilňuje systémovú svojpomoc širokých rodín, pripravuje a sprevádza náhradných rodičov, buduje centrá pre obnovu rodiny a zariadenia núdzového bývania, či poskytuje opusteným deťom oporné vzťahy, napĺňa ich potreby v oblasti voľného času a osobnostného rozvoja.

Najmilší koncert je predovšetkým o účinkujúcich

Organizácia pomáha stovkám detí z detských domovov a poskytuje im aj priestor na rozvoj talentu a osobnosti v rôznych oblastiach. Cieľom týchto aktivít je naučiť ich, aby získali stratenú sebaistotu a sebavedomie. Aj vďaka takejto podpore sú motivovanejší, darí sa im dosahovať ciele a presadiť sa.
[photo]521[photo]

Každoročne sa pre deti usporadúva celoslovenská prehliadka umeleckých talentov Najmilší koncert roka, ktorý sa nesie v duchu jednoduchého motta: „Toto som ja.“ Počas sobotňajšieho popoludnia deti predviedli svoj talent v oblasti spevu, tanca, hre na hudobný nástroj či prednesu. Chvíle strávené na pódiu boli pre ne nezabudnuteľným zážitkom i odmenou za vynaložené úsilie. V koncerte v Trnave vystúpilo vyše 30 detí.


Najlepších čaká celoslovenská prehliadka v Bratislave

Najmilší koncert roka je podujatie príťažlivé svojou atmosférou a priateľskou náladou. Deti z domovov a náhradných rodín tu môžu ukázať svoj umelecký talent a presvedčiť nielen publikum, ale predovšetkým sami seba, že majú svoju nezameniteľnú a jedinečnú hodnotu.

Najmilší koncert roka je pre detskú umeleckú dušu sviatkom, ale aj výzvou, počas ktorej musia preukázať pevnú vôľu a odhodlanie. Veľkému finále totiž predchádzajú mesiace nacvičovania a zdokonaľovania ich umeleckých čísiel.
Trnavou to však nekončí, nie je jediným mesto, kde organizácia Úsmev ako dar toto najmilšie podujatie organizuje.

Najlepšie individuálne a skupinové čísla z regionálnych kôl zaradí odborná porota do záverečnej celoslovenskej prehliadky, ktorá sa uskutoční dňa 7. júna 2018 v Divadle Aréna v Bratislave
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Natália Čukanová