V Západoslovenskom múzeu na výstave s názvom Oscilácia predstavia svoju tvoru západoslovenskí umelci


Foto: V Západoslovenskom múzeu na výstave s názvom Oscilácia predstavia svoju tvoru západoslovenskí umelci Foto: Západoslovenské múzeum v Trnave

V Západoslovenskom múzeu v Trnave pripravujú ďalšiu zaujímavú výstavu s názvom Oscilácia, na ktorej môžete vidieť tvorbu členov Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska.

Vernisáž výstavy sa uskutoční už v piatok, 1. júna, o 17:00 v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave na Múzijnom námestí.

„Členovia ZVUZS na výstave Salón každý druhý rok prezentujú svoju najnovšiu tvorbu – predstavujú diela, ktoré vytvorili od poslednej členskej výstavy. Téma Oscilácia nie je povinná, je skôr na každom autorovi, či ho osloví a inšpiruje k vytvoreniu diela,“ uviedla Simona Jurčová zo ZSM.

Téma oscilácie predstavuje kmitanie, pohyb, vychýlenie a vrátenie sa do pôvodnej polohy. Tvorbu umelcov na túto tému si môžete pozrieť od 1. júna do 13. augusta.

Tohtoročná výstava je venovaná pamiatke dlhoročného predsedu ZVUZS, akademickému maliarovi Robertovi Almásimu, ktorý nás 20. mája 2018. navždy opustil. 


Miesto: Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzijné námestie
Dátum: 01.06.2018 - 17:00    13.08.2018 - 18:00


Prečítajte si viac: