Mesto buduje nové polopodzemné kontajnery, postupne by mohli nahradiť všetky kontajnery v Trnave


Foto: Mesto buduje nové polopodzemné kontajnery, postupne by mohli nahradiť všetky kontajnery v Trnave Foto: Mesto Trenčín

Prvé trnavské polopodzemné kontajnery nainštalovali na Limbovej, Jiráskovej, Uliici gen. Goliana a Juraja Slottu už v roku 2016. V súčasnosti ich je v meste 22 a posledné začali budovať len v týchto dňoch na Hlbokej 10 a 20, a na Ulici V. Clementisa 16 a 18, 19, 24.

Mesto plánuje vymeniť všetky kontajnery v meste

Na sídlisku Hlboká by mohlo v tomto roku pribudnúť ďalších 24 stojísk. Presný počet bude závisieť od toho, či vo vytipovaných lokalitách nebudú prekážať už existujúce inžinierske siete.

Postupne by tak mohli polopozemné kontajnery nahradiť staré klasické kontajnery v celom meste. V rozpočte mesta vyčlenili poslanci na tento účel v tomto roku 370 000 eur.


Polopodzemné kontajnery majú viacero výhod

Okrem toho, že majú väčší objem, sú polopodzemné kontajnery vybavené senzormi, ktoré signalizujú mieru ich naplnenia, preto výrazne klesne frekvencia odvozu odpadkov na skládku. Pod zemou je tiež nižšia teplota ako na povrchu, preto sa odpad pomalšie rozkladá a nezapácha. Keďže sa vyprázdňujú zospodu, vrch ostáva čistý. Ich hĺbka zas znemožňuje opätovné vyberanie odpadu. Do vnútra nemajú prístup potkany a v zime pri manipulácii s nimi neprekáža namrznutý sneh.

Polopodzemné kontajnery sa osvedčili už vo viacerých mestách Slovenska, niekde skúšajú už aj podzemné. Okrem prínosu pre životné prostredia sa očakáva aj ich ekonomická návratnosť.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu