V súťaži o najkrajšiu zrekonštruovanú pamiatku za rok 2016 je aj meštiansky dom č.5 v centre Trnavy


Foto: V súťaži o najkrajšiu zrekonštruovanú pamiatku za rok 2016 je aj meštiansky dom č.5 v centre Trnavy
Galéria: 9 fotiek
Foto: Nadácia SPP

V súťaži Slovenského plynárenského podniku o najkrajšiu obnovenú pamiatku roka 2016 sa medzi desiatimi nominovanými nachádza aj meštiansky dom na Trojičnom námestí č. 5 v Trnave, ktorý sa podarilo po trojročnej rekonštrukcii dokončiť práve minulý rok. Nomináciu si vyslúžil aj preto, že realizovaná obnova rešpektovala všetky hodnoty pamiatky a po jej dokončení zostal zachovaný predmet pamiatkovej ochrany v celom rozsahu.

Dom sa nachádza v historickom jadre Trnavy, vďaka obnove bol spustený aj pôvodný prejazd. „Tu treba vyzdvihnúť prístup vlastníka a investora, ktorý pochopil význam a potrebu zachovania a prezentácie hodnôt pamiatky a v tomto duchu sa postaral o záchranu, zatraktívnenie a zveľadenie domu ako súčasti pamiatkového fondu historického jadra Trnavy,“ popisuje dôvody nominácie webstránka súťaže.Možnosť hlasovať začala 9. novembra a potrvá až do 26. novembra do 23:59. Víťaz bude ohlásený na 27. novembra podujatí Fénix – Kultúrna pamiatka a získa roka sošku LIKE, keďže hlasovanie prebieha formou “lajkovania” na sociálnej sieti Facebook. Víťaz zároveň získa aj finančnú odmenu vo výške 8300 eur od partnera súťaže, Nadácie SPP.

Národná kultúrna pamiatka – meštiansky dom na Trojičnom námestí č. 5 v Trnave, nachádzajúci sa na jednom z najdôležitejších priestorov stredovekého jadra mesta, na hlavnom námestí, v centre mestskej pamiatkovej rezervácie, je renesančný 3-krídlový, 2-podlažný objekt, so stredovekým jadrom identifikovaným v prednej časti pivníc, pod uličným krídlom. Meštiansky dom prešiel menšími barokovými úpravami a klasicistickou prestavbou, ktorá sa odzrkadlila predovšetkým na priečelí do námestia. Objekt bol poslednýkrát koncepčne upravovaný začiatkom 20. storočia, v 20. rokoch v štýle art deco.


Cieľom súťaže je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Výtvarným symbolom a cenou pre víťazov je, okrem finančných prostriedkov, bronzová socha bájneho vtáka Fénixa. V predchádzajúcom ročníku získalo sošku Mesto Lučenec za komplexnú obnovu Synangógy v Lučenci.


Národná kultúrna pamiatka – meštiansky dom na Trojičnom námestí č. 5 v Trnave je renesančný 3-krídlový, 2-podlažný...

Posted by SPP on 9. november 2017

„Obnovený objekt sa stal jedinečným dokladom a ukážkou kontinuálneho slohového vývoja obytného objektu vyššej vrstvy obyvateľstva Trnavy v špecifických podmienkach daných na jednej strane lukratívnym situovaním na hlavnom priestranstve mesta, zároveň však obmedzených pre nedostatok miesta malými parcelami, a to prakticky v priereze celého dejinného vývoja mesta. Obnovený dom je tiež vhodným príkladom adaptácie historického objektu na súčasné plnohodnotné využitie, pri zodpovedajúcej prezentácii jeho pamiatkových hodnôt,“ uzatvára odôvodnenie nominácie Nadácia SPP.
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Nadácia SPP