Skaličania podpísali petíciu proti spoplatneniu parkovania. Primátorka vraj neplní predvolebné sľuby


Foto: Skaličania podpísali petíciu proti spoplatneniu parkovania. Primátorka vraj neplní predvolebné sľuby
Galéria: 3 fotky
Foto: Google Maps

Skaličania protestujú proti úprave parkovania v meste, petíciu zatiaľ podpísalo 1 600 obyvateľov. Primátorku Oľgu Luptákovú a zástupkyňu primátorky Katarínu Chovancovú vyzývajú na zvolanie verejnej diskusie a ankiet s občanmi. „Všeobecne záväzné nariadenie bolo pripravované niekoľko mesiacov bez verejného informovania a komunikácie s občanmi, systémom o nás bez nás, napriek tomu, že prináša vážne dôsledky na financie a život občanov Skalice,“ píšu v petícii.

Aké má nariadenie o parkovaní podľa Skaličanov chyby?

  • Neponúka za spoplatnenie parkovania občanom Skalice žiadnu pridanú hodnotu oproti súčasnému stavu.
  • V súlade s predvolebnými vyjadreniami primátorky by mali byť najprv revitalizované parkovacie plochy priľahlé k dopravne najviac exponovaným zónam, napríklad ulica Vally, ulica Jedoradová-Trávniky a iné.
  • Predstavuje pre občanov Skalice neprimeranú finančnú záťaž za parkovné v situácii, keď od roku 2022 došlo dvakrát k historicky bezprecedentnému navýšeniu miestnych daní a poplatkov.
  • Občania Skalice s trvalým pobytom by nemali byť ďalej finančne zaťažovaní nad mieru existujúcich miestnych daní a poplatkov.
  • Nie je zosúladené s rozpočtom a viazanosť prostriedkov na dopravnú infraštruktúru nie je dostatočne zaručená. Žiadajú preto vyčleniť v rozpočte Mesta Skalica viac peňazí na budovanie dopravnej infraštruktúry.
  • Nezohľadňuje, že doposiaľ neboli využité všetky bezplatné prostriedky pre zvýšenie kapacít a efektívneho regulovania statickej a dynamickej dopravy.

„Pripomíname primátorke, zástupkyni primátorky a poslancom mestského zastupiteľstva, že my, občania Skalice, sme zároveň ich voličmi a boli zvolení, aby zastupovali našu vôľu a naše záujmy,“ vysvetľujú občania v petícii. 

Mesto Skalica, ako aj primátorku Oľgu Luptákovú sme požiadali o reakciu na vyššie uvedenú petíciu. Zatiaľ na dotazy nereagovali. Vo videu na sociálnej sieti z novembra minulého roka primátorka pripúšťa, že parkovanie bolo za uplynulý rok jednou s turbulentnejších tém. „V predvolebnej kampani som sľúbila, že s ním niečo urobíme. A tak sa aj stalo. Dlhodobo sa okolo tejto témy chodilo po špičkách. Zvyklo sa totiž hovoriť, že je to politická smrť. My sme sa toho ale nezľakli,“ vraví. Platené parkovanie by podľa nej značne odľahčilo centrum.

Čo chce primátorka zmeniť?

V súčasnosti v meste Skalica nie je platené parkovanie. „Tak ako na sídliskách, na uliciach s individuálnou bytovou výstavbou, tak aj v centre mesta je parkovanie na verejných plochách bezplatné,“ uvádza mesto na svojom webe. Všeobecne záväzné nariadenie primátorky má toto zmeniť nasledovne:

Doba spoplatnenia pre zónu A

  • pracovné dni pondelok - piatok v čase 07:00 – 17:00 hod.

Do zóny A patria ulice: Potočná, Blahova, Podhradie, Madvova, Komenského, Lichardova, Jezuitská, Škarniclovská, Za mestskou zďou, Družstevná, Námestie slobody, Sasinkova, Štefánikova, Kráľovská, Pivovarská, Jatočná, Ružová, Krížna, Gorkého, Kollárova.Doba spoplatnenia pre zónu B

  • stále spoplatnenie 24 hodín 7 dní v týždni.

Zóna B: Zastavaná oblasť mesta s možnosťou trvalého pobytu.

Cena lístka pre návštevníka by bola stanovená na 0,70 centov za hodinu v zóne A a 0,50 centov za hodinu v zóne B. Celodenný lístok by mal stáť 5 eur pre prvú a 4 eurá pre druhú zónu.

Primátorka plánuje zaviesť aj rezidentské karty. Najlacnejšia z nich by rezidenta zóny stála 40 eur ročne. Ak má však rezident aj druhé auto, za ďalšiu kartu by zaplatil 100 eur. Zvýhodnení sú obyvatelia zón, ktorí disponujú preukazom ZŤP. Za kartu by zaplatili 30 eur ročne. Karty pre abonentov, teda nerezidentov, začínajú na sume 150 eur ročne.

Parkovné bude v Skalici možné uhradiť zakúpením parkovacieho lístka prostredníctvom mobilnej aplikácie, zakúpením parkovacieho lístka v parkovacom automate, zakúpením SMS parkovacieho lístka, zakúpením parkovacej karty prostredníctvom webovej aplikácie alebo v klientskom centre MsÚ Skalica.Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu