Trnavská univerzita si stále nezvolila rektora. Ani jeden kandidát nezískal dosť hlasov


Foto: Trnavská univerzita si stále nezvolila rektora. Ani jeden kandidát nezískal dosť hlasov Foto: Redakcia

O funkciu rektora Trnavskej univerzity sa v druhom kole voľby uchádzajú dvaja kandidáti. Prvou je docentka Viera Peterková, dekanka pedagogickej fakulty. Vysokoškolskému vzdelávaniu sa venuje viac ako 22 rokov a je spolugarantkou študijných programov zameraných na učiteľstvo biológie a teóriu biologického vzdelávania.

Druhým kandidátom je profesor Vladimír Rábik. Je prorektorom Trnavskej univerzity pre vedeckú, umeleckú a edičnú činnosť. Zameriava sa predovšetkým na stredoveké slovenské dejiny a pomocné vedy historické.

„Žiaden z kandidátov na funkciu rektora nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov volebného zhromaždenia,“ skonštatovala volebná komisia. Docentka Peterková získala 23 hlasov a profesor Rábik 11 hlasov. Opakovaná voľba rektora sa bude konať o tri mesiace, 30. mája 2024 o 10:00 hod. Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu