Zápis žiakov do 1. ročníkov deviatich základných škôl mesta Trnava bude prebiehať 5. a 6. apríla