Bruselské hlavné námestie bude zdobiť vianočný strom z Horných Orešian, foto 1