06 november 2017 - 09:59
Lucia Kvasňovská

Mesto Trnava udeľuje ocenenia za zásluhy o rozvoj mesta, svoje návrhy môžete podať do konca roka

Foto: Mesto Trnava udeľuje ocenenia za zásluhy o rozvoj mesta, svoje návrhy môžete podať do konca roka
Získavajte aktuálne správy prostredníctvom Telegramu Sledovať Telegram

Do konca kalendárneho roka 2017 máte možnosť podať svoj návrh na ocenenie osobnosti alebo kolektívu, ktoré sa podľa vás výrazne zaslúžili o rozvoj mesta a spĺňajú stanovené podmienky. Presné podmienky a formuláre podania návrhu nájdete na stránke mesta Trnava. Vaše návrhy na udelenie ocenení je potrebné doručiť do 31. decembra 2017 na adresu: Mgr. Viera Hrdinová, Kancelária primátora . referát protokolu, Hlavná 1, 917 01 Trnava. Jednotlivé návrhy následne posudzuje komisia pre udeľovanie ocenení a schvaľuje ich mestské zastupiteľstvo.

Čestné občianstvo mesta Trnavy udeľuje mesto osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta a jeho obyvateľov, priateľstvo medzi národmi a partnerskými mestami, alebo osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj ľudského poznania. Mesto udeľuje aj Cenu mesta Trnava, mimoriadne ocenenie za tvorivé a umelecké výkony, ktoré prispeli k propagácií mesta a šíreniu jeho dobrého mena doma i v zahraničí. Cenu mesta Trnavy môžu udeliť jednotlivcom aj kolektívom.

Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava sa udeľuje za významnú činnosť a mimoriadny výkon v oblasti športu, vedy, techniky, kultúry, podnikania a podobne. Môžu ju udeliť jednotlivcom alebo kolektívom. Svoju žiadosť mestu môžete podať aj za účelom zhotovenia a umiestnenia pamätnej tabule, busty alebo za rovnaké úspechy a zásluhy ako ostatné ocenenia. 

Dopravný servis
Jána Hajdóczyho
Uzavretá cesta
03:12
Vladimíra Clementisa
Uzavretá cesta
03:11
9. mája
Prekážka na ceste
21:16
9. mája
Policajná hliadka
21:10
Terézie Vansovej
Kolóna
17:17
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia

Podujatia nie sú dostupné.