2.mimoriadne zasadanie Mestského zastupiteľstva v Trnave