Kuriózny sobáš v Trnave, väzňa musel zastúpiť kamarát