POZOR: V cestovnom poriadku mestskej hromadnej dopravy nastali zmeny, dotkli sa aj trasy autobusov


Foto: POZOR: V cestovnom poriadku mestskej hromadnej dopravy nastali zmeny, dotkli sa aj trasy autobusov Foto: ilustračná - odkazprestarostu.sk

Mesto Trnava upozorňuje všetkých cestujúcich na nový cestovný poriadok v mestskej autobusovej doprave v Trnave. Cestovné poriadky sú upravené tak, aby sa dodržala nadväznosť spojov na príchody a odchody vlakov do a z Bratislavy. Zmeny v premávke nastali aj v období vianočných sviatkov 27. až 29. december, kedy budú autobusy premávať ako v sobotu a v nedeľu, keďže sú školské prázdniny. Od 2. januára 2018 budú autobusy premávať ako v bežný pracovný deň, s výnimkou autobusov, ktoré rozvážajú deti do škôl, keďže sú stále prázdniny. 

Zastávka „Carefour“ zmenila svoj názov na „Nová TMT“ nakoľko prevádzka Carefour, ktorá slúžila pre pomenovanie zastávky bola zrušená.

V rámci zmien sa zmenili aj niektoré trasy liniek

Linka č. 1 - zmena trasy v úseku Dohnányho – Strojárenská rázc., – linka bude vedená cez ulicu Zelenečskú, generála Goliana a Nerudovu z dôvodu obsluhy frekventovanejšej časti sídliska Linčianska a z dôvodu lepšieho využitia prepravnej kapacity linky č. 1.

Linka č. 2 – zmena trasy v úseku Dohnányho – Linčianska, – linka bude vedená cez ulicu Zelenečskú, generála Goliana a Nerudovu  – zároveň na linke bude zavedený celodenný hodinový interval, v rannom období 30 min. interval.

Linka č. 3 – zrušenie linky v úseku Kopánka, Nám. SUT, resp. Špačinská , Nám. SUT – Viktoríniho nám., oblasť Viktoríniho nám. obslúži predĺžená linka č. 14. Zároveň sa na linke č. 3 vytvorí 30 min. interval a na sídlisku Družba v preložení s linkou 4 bude interval 15 min. napr. t. z. v časti linky č. 3 a č. 4 príde k tomu, že zo sídliska Družba pôjde každých 15 min. spoj na zastávky v dostupnej vzdialenosti k železničnej stanici.

Linka č. 4 – zmena konečnej zastávky na Kopánke – konečnou zastávkou pre smer z Linčianskej bude zastávka „Špačinská, Nám. SUT“ v opačnom smere sú zastávky nezmenené (začiatočná zastávka pre smer z Kopánky na Linčiansku zostáva „Kopánka, Nám. SUT“ – dôvodom tejto zmeny je riešenie nedostatočného miesta na zastávke „Kopánka, Nám. SUT“ pre odstavenie vozidiel počas prestávky medzi spojmi. Zároveň na linke č. 4 boli pridané spoje tak, aby sa zabezpečil 15 min. interval aj v spojení s linkou č. 3. Pridali sa aj spoje aby sa počas víkendu vytvoril hodinový interval pre lepšie spojenie sídliska Linčianska s obchodnými centrami na Družbe a Zátvore podľa požiadaviek občanov.

Linka č. 5 – Zmena trasy linky v úseku Dohnányho – Linčianska; linka bude vedená cez Bulharskú ulicu ako náhrada za pretrasovanú linku č. 2; spojenie priemyselnej zóny na Bulharskej ulici so stanicou a centrom mesta tak zostane zachované, prepravná kapacita cez Bulharskú sa mierne zlepší.


Linka č. 12 – pridaním spoja sa vytvorí hodinový interval.

Linka č. 13 – Predĺženie úseku Družba TESCO dôvodom je zlepšenie prejazdov vozidiel medzi linkami a odstránenie problému s nedostatočným miestom na odstavenie autobusov medzi spojmi na zastávke „Družba“; zlepšenie manipulačných prejazdov medzi linkami.

Linka č. 14 – Predĺženie o úsek TESCO – Olympijská – Viktoríniho nám.; pridanie jedného páru spojov v pracovné dni s odchodom z Viktoríniho nám. 16.05 hod.  Z dôvodu zrušenie linky č. 3 na Viktoríniho nám. a zavedenie linky č. 14 na Viktoríniho nám. pre optimalizovanie ponúknutej prepravnej kapacity (linka č. 14 ponúka prepravnú kapacitu adekvátnu danej lokalite s rodinnými domami a spojenie s obchodnými centrami, poliklinikou, stanicou aj nemocnicou). Zároveň bol pridaný pár spojov v popoludňajšej dopravnej špičke pre zlepšenie ponuky spojov do Modranky; spoj je už prispôsobený ako prípoj od vlaku REX 1735 z Bratislavy – požiadavka obyvateľov Modranky.

Linka č. 15 – Linka bola zrušená, kapacita presunutá na linky č. 3, 4 a 16 z dôvodu celodenne nízkej frekvencii cestujúcich.

Linka č. 16 – Zmena trasy linky v úseku Š. Moyzesa – Hospodárska; linka povedie cez zastávky „Botanická, Jednota“, „Prednádražie, Botanická“, „J. Bottu“, „Študentská, ZŠ“ a „Študentská, Orion“ a nahradí tak zrušenú linku 15; pridané dva páry spojov v sedle pracovných dní pre vytvorenie hodinového taktu v úseku Prednádražie – Vozovka za zrušenú linku č. 15.

Linka č. 22 – Zmena trasy linky v úseku V. Clementisa – Bernolákova; linka povedie cez zastávky „Spartakovská“, „Sladovnícka“ a „Bernolákova, Kriváň“ z dôvodu zlepšenie spojenia Vozovka – obchodná zóna na Kollárovej ulici a zlepšenie obsluhy Strednej zdravotníckej školy.


Všetky informácie a zmenené cestovné poriadky nájdete aj na stránke mesta Trnava.

 


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: trnava.sk