Do Dunaja vracajú život. Ochranári obnovujú staré rameno veľrieky pri Bodíkoch


Foto: Do Dunaja vracajú život. Ochranári obnovujú staré rameno veľrieky pri Bodíkoch Foto: FB BROZ - ochranárske združenie

Bager v lese? Väčšinou to pre prírodu a životné prostredie neveští nič dobrého. Aj ťažká stavebná technika však môže pomôcť vrátiť do rieky život. Bratislavské regionálne ochranárske združenie aktuálne ohlásilo obnovu ďalšieho ramena veľrieky Dunaj. Nachádza sa na ľavom brehu Dunaja v oblasti Kráľovská lúka.

Dunaj pod Bratislavou kedysi prekypoval životom. Dnes rieku vnímame ako priamočiary tok, v minulosti však bolo jej koryto plné ramien, lužných lesov, močarísk a zátočín. Práve takéto podmienky boli mimoriadne vhodné pre život rýb, vodného vtáctva, či výskyt vzácnej vodnej kveteny. Aspoň čiatočne sa tieto podmienky dajú vrátiť cielenou obnovou starých riečnych ramien aj v súčasnosti. 

„Aktuálne už bagre pracujú na zmene tohto stavu, sprietočnení celého ramena (A) a dvoch reliktoch menších ramien (B a C), ktoré napájajú aj priľahlé mokrade. Fyzicky bude prekopaných zhruba 1,1 km, ktoré ovplyvnia vodný režim na 4,4 km ramien a napoja významné mokrade v celej oblasti. Okrem toho vyriešime ešte 2 veľké križovania s cestou , kde budú namiesto upchávajúcich sa rúr osadené rámové priepusty a 2 miesta v oblasti menších križovaní bočných ramien s cestami, kde zase osadíme rúry,“ informuje na sociálnej siti BROZ - ochranárske združenie. Výsledkom týchto úprav bude to, aby sa voda vrátila tam, kde jej v minulosti prehradili cestu. Spolu s vodou by sa mal do starého riečneho ramena vrátiť aj bohatší a rôznorodejší život.

Ochranári tiež upozorňujú, že práve riečne rameno v oblasti Kráľovskej lúky v minulosti patrilo medzi dominantné bočné ramená rieky. Pri jeho obnove im pomohli tiež historické mapy na ktorých bola vodná plocha znázornená.

V 20. storočí však došlo k sérii vodohospodárskych úprav, ktoré zastavili prívod vody do ramena. „V súčasnom stave pred revitalizáciou bolo prepojenie do ramena upchaté naplaveným drevom a voda v ňom sa skôr zdržiavala ako prúdila len po výdatných zrážkach alebo po simulovaných záplavách,“ uviedli ochranári. 


Zdroj: BROZ - ochranárske združenieSprávy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu