V Trnave došlo k zmene autobusových liniek, tie sú dočasne presmerované


Foto: V Trnave došlo k zmene autobusových liniek, tie sú dočasne presmerované Foto: Facebook/Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Mesto Trnava vydalo upozornenie pre obyvateľov mesta, podľa ktorého sú autobusové linky č. 3, 5, 6, 16, 21 a 23 jazdiace po ulici Jána Bottu dočasné presmerované. „Z dôvodu rekonštrukčných prác na Ulici J. Bottu bolo potrebné presmerovať trasy autobusových liniek č. 3, 5, 6, 16, 21 a 23 a zmeniť lokality autobusových zastávok,“ uviedlo mesto.

Kvôli rekonštrukcii tak autobusy aktuálne jazdia obchádzkovou trasou cez ulicu A. Sládkoviča a Petra Pazmáňa v smere na Študentskú ulicu.


Zriadené sú pritom aj dve dočasné autobusové zastávky: jedna na ulici A. Sládkoviča za križovatkou s ulicou J. Bottu a druhá na ulici P. Pazmáňa pri križovatke so Študentskou. Zastávka Jána Bottu v smere na ulicu Gejzu Dusíka bude zrušená bez náhrady.

„Zmeny sa týkajú autobusových liniek č. 3, 5, 6, 16, 21 a 23, pričom pre linky č. 3, 6, 16, 21 a 23 boli vypracované dočasné cestovné poriadky. Pri linke č. 5 zostáva v platnosti aktuálny cestovný poriadok,“ dodalo mesto v príspevku.

Prečítajte si viac: