Uzávierky ciest a parkovísk v Holíči. Dôvodom je Púť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu


Foto: Uzávierky ciest a parkovísk v Holíči. Dôvodom je Púť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu Foto: holic.oma.sk

V nedeľu 9. júna 2024 sa v meste Holíč uskutoční významná duchovná udalosť, Púť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Tento deň bude sprevádzaný dopravnými obmedzeniami a uzávierkami v meste.

Mesto informuje, že v čase od 09.00 hod. do 12.30 hod. bude Námestie Mieru uzavreté pre akúkoľvek dopravu. Tento krok je nevyhnutný pre bezpečné a nerušené konanie procesie a následnej slávnostnej svätej omše.

Procesia sa začne o 09.45 hod. pri Kostole sv. Martina a bude smerovať na Námestie Mieru, kde sa pri Kostole Božského Srdca uskutoční slávnostná svätá omša, začínajúca o 10.00 hod. 


Uzávera križovatiek

Kvôli podujatiu budú uzavreté nasledovné križovatky:

  • Námestie sv. Martina/Hviezdoslavova ulica (smerom k zdravotnému stredisku)
  • Ulica svätej Anny/Hviezdoslavova ulica
  • Ulica SNP na úrovni polyfunkčného objektu č. 3288/24 (za vchodom SNP č. 21)

Uzávierka parkovacích miest

V sobotu 8.6. od12.00 hod. do 13.00 hod. nasledujúceho dňa budú uzavreté parkovacie miesta pred polyfunkčným objektom na Ulici SNP č. 3652/26 a č. 3286/22. Na pravej strane cesty od námestia smerom k Ulici SNP bude dočasne umiestnená dopravná značka zákaz zastavenia.

Mestská správa žiada občanov o trpezlivosť a pochopenie pre dočasné dopravné obmedzenia a odporúča plánovať svoje cesty s dostatočným predstihom. Cieľom týchto opatrení je zaistiť bezpečný priebeh púte a sprievodných podujatí.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: