Vodárenská spoločnosť oznamuje odstávku: V Hlohovci budú dnes viaceré domácnosti bez vody


Foto: Vodárenská spoločnosť oznamuje odstávku: V Hlohovci budú dnes viaceré domácnosti bez vody Foto: istock.com

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., informuje obyvateľov o plánovanej oprave strojového zariadenia na automatickej tlakovej stanici ATS Pánska niva. V dôsledku tejto opravy bude dnes od 10:.00 hod. do 12.00 hod. prerušená dodávka vody.

Týkať sa to bude nasledujúcich oblastí:

  • ul. Pánska niva
  • ul. Kruhová
  • ul. Slnečná
  • ul. Poniklecova
  • IBV Pánska niva II

Počas tejto dvojhodinovej odstávky nebudú mať obyvatelia v uvedených lokalitách prístup k vode. Po ukončení prác bude od dnes až do 14. júna v tejto oblasti zaznamenaný znížený tlak vody. Vodárenská spoločnosť Hlohovec vyzýva občanov, aby počas tohto obdobia minimalizovali nadmerné odbery vody, ako sú napríklad polievanie záhrad či napúšťanie bazénov.

„Po ukončení odstávky môže dochádzať k miernemu zákalu. V prípade výskytu zákalu neodpúšťajte vodu. Odpúšťaním nepríde k ustáleniu ani odstráneniu zákalu (odpúšťanie má opačný efekt ako očakávate“ vysvetľuje vodárenská spoločnosť. V prípade potreby ďalšej odstávky bude vodárenská spoločnosť včas informovať verejnosť.

Prečítajte si viac: