Zmeny v nakladaní s odpadom: Galanta štartuje projekt polopodzemných kontajnerov


Foto: Zmeny v nakladaní s odpadom: Galanta štartuje projekt polopodzemných kontajnerov Foto: Mesto Galanta

Mesto Galanta oznamuje začiatok výstavby nových stojísk pre polopodzemné kontajnery na komunálny odpad. Cieľom projektu je zlepšiť efektivitu a estetiku nakladania s odpadom v meste. Polopodzemné kontajnery ponúkajú vyššiu kapacitu a hygienickejšie riešenie v porovnaní s tradičnými kontajnermi, čím prispievajú k čistejšiemu a ekologickejšiemu prostrediu. Táto inovatívna iniciatíva bude realizovaná v lokalitách Revolučná štvrť 969 a 967.

Zdroj: Mesto Galanta

Mesto Galanta prosí obyvateľov a návštevníkov priľahlých lokalít o trpezlivosť počas stavebných prác, nakoľko môžu spôsobiť dočasné nepríjemnosti, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie projektu. Žiadajú o zvýšenú obozretnosť pri staveniskách, a aby sa zabezpečil hladký priebeh stavebných prác, prosia vodičov aby neparkovali na označených miestach až do ukončenia prác.

Prečítajte si viac: