Cesta na ulici Jána Bottu bude v pondelok uzavretá. Parkovacie miesta zostanú uzatvorené o týždeň dlhšie


Foto: Cesta na ulici Jána Bottu bude v pondelok uzavretá. Parkovacie miesta zostanú uzatvorené o týždeň dlhšie Foto: unsplash.com

Z dôvodu havarijného stavu podložia vozovky a potreby skontrolovania podložia georadarom bude úplne uzatvorená miesta cesta na Ul. Jána Bottu a pozdĺžne parkovacie miesta. Doba uzávery komunikácie a parkovacích miest bude od 24. 6. 2024 od 07:00 h do 14:00 hod., pozdĺžne parkovacie miesta v tomto úseku zostanú uzatvorené do 30. 6. 2024, informuje mesto.

Úsek a dĺžka uzávery platí pre Ulicu Jána Bottu v úseku od križovatky s Ul. T. Vansovej po Študentskú. Uzávera komunikácie sa uskutoční v II etapách ( I. etapa: od Študentskej ulice po Šafárikovu; II. etapa: od Šafárikovej po Ul. T. Vansovej) podľa potrieb pohybu georadaru.

Obchádzková trasa povedie podľa dočasného dopravného značenia. Mesto zároveň prosí občanov, aby v predmetnom úseku v tomto čase nemali zaparkované na parkovacích miestach žiadne vozidlá.

Prečítajte si viac: