Nové možnosti pre obyvateľov Kvetoslavova: Obec získala dotáciu na rekonštrukciu obecného úradu


Foto: Nové možnosti pre obyvateľov Kvetoslavova: Obec získala dotáciu na rekonštrukciu obecného úradu

Obec Kvetoslavov získalo dotáciu na komplexnú rekonštrukciu budovy Obecného úradu. Po mesiacoch práce a príprav, počas ktorých bol vypracovaný nový projekt podľa požiadaviek vyhlásenej výzvy, a po takmer troch mesiacoch čakania, prišla pozitívna odpoveď. Komplexná rekonštrukcia prináša viac než len zvýšený komfort pre všetkých návštevníkov obecného úradu. Projekt zahŕňa niekoľko kľúčových cieľov, ktoré pozitívne ovplyvnia široké spektrum občanov.

Hlavné ciele rekonštrukcie

  • Zlepšenie prístupnosti: Zahŕňa zavedenie bezbariérových prístupov a úpravy pre osoby so zdravotným postihnutím.
  • Modernizácia priestorov: Ide o renováciu interiéru a exteriéru budovy, zlepšenie pracovného prostredia pre zamestnancov a pohodlia pre návštevníkov.
  • Zefektívnenie služieb: Cieľom je zavedenie nových technológií a vylepšenie služieb poskytovaných obecným úradom.
  • Ekologické úpravy: Implementácia energeticky úsporných riešení na zníženie prevádzkových nákladov a ekologického zaťaženia.
Orientačný náčrt/Zdroj: Obec Kvetoslavov

Rekonštrukcia prináša niekoľko významných prínosov pre občanov. Zmodernizované priestory budú vybavené modernými technológiami, ktoré zlepšia kvalitu a efektívnosť poskytovaných služieb, čím sa zvýši dostupnosť služieb pre všetkých. Nové a vylepšené priestory zároveň poskytnú komfortnejšie a bezpečnejšie prostredie pre všetkých návštevníkov. Okrem toho bude rekonštruovaný obecný úrad slúžiť aj na rôzne spoločenské a komunitné akcie, čím sa stane centrom diania našej obce.

„Celková výška dotácie sa pohybuje v stovkách tisíc eur. Presná suma bude známa po ukončení verejného obstarávania, ktoré je nasledujúcim krokom v realizácii projektu,“ informuje obec. Realizácia projektu bude prebiehať v niekoľkých fázach, pričom sa obec bude snažiť minimalizovať akékoľvek nepríjemnosti pre občanov počas obdobia rekonštrukcie. O jednotlivých krokoch a harmonograme prác bude obec Kvetoslavov svojich obyvateľov priebežne informovať.

Prečítajte si viac: