V Senici začalo platiť nové nariadenie o verejnom poriadku. Týka sa hluku v bytových domoch, pyrotechniky či alkoholu


Foto: V Senici začalo platiť nové nariadenie o verejnom poriadku. Týka sa hluku v bytových domoch, pyrotechniky či alkoholu Foto: Mesto Senica

Od pondelka 8. júla 2024 platí nové Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 85/2024 o verejnom poriadku na území mesta Senica, ktoré poslanci schválili na júnovom mestskom zastupiteľstve. Informovala o tom hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.

Čo sa zmení?

  • Hluk v bytových domoch: Nové nariadenie umožní obmedziť hlučné stavebné práce a iné činnosti v bytových domoch počas sviatkov, dní pracovného pokoja a vo večerných hodinách počas pracovných dní. Tým sa zabezpečí pokojnejšie prostredie pre všetkých obyvateľov.
  • Hlučné prevádzky: Podnikateľské a právnické osoby, ktoré majú prevádzky v bytových domoch nesmú po 22:00 hod. prevádzkovať rôzne zdroje hluku a napr. hlasnou hudbou rušiť ostatných obyvateľov v dome. V prípade tohto porušenia sa dopúšťajú správneho deliktu a hrozí im sankcia až do výšky 6638 eur.
  • Používanie pyrotechniky: Novela zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách zakazuje celoročné používanie niektorých pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Nové VZN prináša pravidlá pre udeľovanie súhlasov na použitie pyrotechniky a definuje konkrétne objekty, v okolí ktorých bude do 250 metrov úplný zákaz používania akejkoľvek pyrotechniky. Ide predovšetkým o objekty všetkých domovov pre seniorov, polikliniku a útulok pre psov.
  • Konzumácia alkoholu: Nové nariadenie upravuje aj pravidlá konzumácie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách. Požívanie alkoholických nápojov je podľa nového VZN zakázané na verejne prístupných miestach vrátane areálov škôl a školských zariadení, zariadení sociálnych služieb a detských ihrísk.

Prečítajte si viac: