Za detské ihrisko Žihadielko v Trnave sa oplatí hlasovať, mesto udeľuje hlasujúcim zaujímavé ceny


Foto: Za detské ihrisko Žihadielko v Trnave sa oplatí hlasovať, mesto udeľuje hlasujúcim zaujímavé ceny Foto: zihadielko.sk

Mesto Trnava sa tento rok opäť zapojilo do súťaže o detské ihrisko Žihadielko. Obyvateľov mesta sa snaží v hlasovaní motivovať originálnymi príspevkami na svojej facebookovej stránke, ale aj súťažou o zaujímavé ceny.

„Vyhrávajú prvé dve mestá a ani na aktuálnom druhom mieste nemáme ešte nič isté,“ uvádza mesto Trnava.

Súťaž trvá až do 28. februára. Okrem toho, že zahlasujete za Trnavu na stránke zihadielko.lidl.sk, zapojiť sa môžete aj do súťaže Mesta.

„Rozhodli sme sa povzbudiť Trnavčanov k vyššej účasti na hlasovaní. Každý, kto nám pošle screenshot svojho hlasovania na zihadielko.sk, bude zaradený do losovania o skvelé ceny,“ vysvetľuje mesto Trnava.

Vyhrať tak môžete:
1. 1x parkovacia karta v meste Trnava do Zóny A v hodnote 400 €  + 2x vstupenka do Kina Hviezda na ľubovoľné predstavenie +  darčeky od Mesta Trnava
2. 1x víkendový pobyt pre dve osoby v areáli Jazierce + 2x vstupenka do Kina Hviezda na ľubovoľné predstavenie +  darčeky od Mesta Trnava
3. 2x vstupenka na Radničné hry 2018 + 2x vstupenka do Kina Hviezda na ľubovoľné predstavenie +  darčeky od Mesta Trnava 


 Pravidlá súťaže: 

1.    Zahlasujte za Trnavu v súťaži Žihadielko na zihadielko.sk. Kliknite na svoje meno a spravte screenshot (fotografiu obrazovky) so štatistikou vášho hlasovania. Obrázok nám pošlite na adresu sutaz@trnava.sk.
2.    Do losovania budú zaradení iba súťažiaci, ktorí hlasovali v danom týždni výhradne za Trnavu, pričom jej udelili minimálne päť hlasov.
3.    Ostávajú nám tri hlasovacie týždne (12. – 18. februára, 19. – 25. februára a posledný, krátky hlasovací týždeň 26. – 28. februára). Po každom ukončenom hlasovacom týždni (19. 2., 26. 2. a 1. 3.) vylosuje primátor Mesta Trnava Peter Bročka troch výhercov, ktorí si rozdelia tri výherné balíčky uvedené vyššie.
4.    Súťaže sa môžu zúčastniť Trnavčania aj obyvatelia iných miest a obcí.
5.    Organizátorom súťaže je Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00313114.
6.    V prípade, že sa výhercom stane osoba mladšia než 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému, resp. právnemu zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.
7.    Účastníci súťaže súhlasia so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v rozsahu (meno, priezvisko, e-mailová adresa) v súlade s §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov pre účely účasti v súťaži na trnava.sk a zároveň vyhlasujú, že uvedené údaje sú pravdivé a poskytované dobrovoľne. Mesto Trnava sa zaväzuje predmetné osobné údaje zlikvidovať, ak účel spracúvania skončí, t. j.po ukončení súťaže 1. apríla 2018.
8.    Výhra v súťaži nie je právne nárokovateľná. Odovzdanie výherných balíčkov sa uskutoční na radnici (Hlavná 1, Trnava) spôsobom, ktorý bude výhercom oznámený e-mailom.
9.    Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Mesta Trnava a ich rodinní príslušníci.

V prípade, že Trnava vyhrá detské ihrisko, po vyhlásení oficiálnych výsledkov súťaže na zihadielko.sk čaká Trnavčanov ešte jedno špeciálne losovanie.

„Zo všetkých účastníkov našej súťaže vyžrebujeme jedného výhercu a potešíme jeho chuťové poháriky: získa totiž kokosový cheesecake a vstup na jarný festival vín Víno Tirnavia,“ dodáva mesto Trnava.Prečítajte si viac:


Zdroj: Mesto Trnava