Mesto Trnava plánuje nové cyklotrasy na Bučianskej a Saleziánskej, financovať ich chce z eurofondov


Foto: Mesto Trnava plánuje nové cyklotrasy na Bučianskej a Saleziánskej, financovať ich chce z eurofondov Foto: Mesto Trnava

Mesto Trnava plánuje nové cyklotrasy na Bučianskej a Saleziánskej ulici. Mesto chce získať nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu. To by znamenalo, že spolufinancovanie cyklotrasy mestom by bolo len vo výške 5% a cyklotrasa by mohla byť hotová do leta budúceho roka.

Práve cyklistická doprava predstavuje výraznú možnosť odľahčenia dopravnej infraštruktúry.

Plánovaná cyklotrasa na Bučianskej s dĺžkou približne 594 metrov prepojí už vybudovanú cyklotrasu na Veternej ulici so Špačinskou cestou a nadviaže na ďalšiu plánovanú cyklotrasu. Keďže povedie po jestvujúcom chodníku, súčasťou stavby bude aj úprava komunikácie a vybudovanie nového 1,5 metra širokého chodníka pre peších, ktorý bude na určitom úseku oddelený od cyklotrasy pásom zelene.

S pomocou chodníka a priechodu pre chodcov sa vytvorí aj prepojenie s Univerzitou Cyrila a Metoda. V rámci projektu sa počíta aj s rekonštrukciou verejného osvetlenia a sadovými úpravami.  

Na realizáciu samotnej cyklotrasy bude potrebná suma približne 250 320 eur, z čoho by mesto spolufinancovalo len 5%. Približne 80 580 eur z rozpočtu mesta pôjde napríklad na prepojenie s univerzitou, verejné osvetlenie a sadové úpravy.  

Cyklotrasa na Saleziánskej ulici s dĺžkou vyše 380 metrov povedie po trase jestvujúceho chodníka od križovatky so Špačinskou cestou po okružnú križovatku s Veternou ulicou.

Aj v tomto prípade je súčasťou projektu vybudovanie nového chodníka pre peších. Priechody pre chodcov na križovatkách upravia tak, aby k nim mohli byť primknuté aj priechody pre cyklistov. Aj na tomto úseku sa počíta s novým verejným osvetlením. Okrem toho plánuje mesto rekonštrukciu autobusových zastávok v oboch smeroch.

Celkové výdavky na realizáciu by mali dosiahnuť 397 000 eur, mesto sa má podieľať na financovaní piatimi percentami.

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Trnava