Na Hlbokej ulici v Trnave vyrastie nová cyklotrasa a chodník, projekt za 270 000 zafinancuje mesto


Foto: Na Hlbokej ulici v Trnave vyrastie nová cyklotrasa a chodník, projekt za 270 000 zafinancuje mesto Foto: Mesto Trnava

Nová cyklotrasa v Trnave pribudne aj na Hlbokej ulici. V prípade úspešnosti verejnej súťaže na dodávateľa sa stavba novej cyklotrasy a chodníka pre chodcov začne v máji tohto roka. Predpokladaná suma na realizáciu projektu je cca 270 900 eur. Financovanie je naplánované z rozpočtu mesta.

„Nová cyklotrasa z jemnozrnného asfaltobetónu široká dva a pol metra a dlhá takmer 858 metrov plynulo nadviaže na jestvujúci chodník na svetelnej križovatke pri mestskom amfiteátri, povedie severným smerom k autobusovej zastávke a prejde cez prvú podestu schodiska k lávke. Za ňou sa prekríži s trasou chodníka a bude pokračovať ďalej až k severnej veži mestského opevnenia,“ informovalo mesto Trnava.

Súčasťou projektu cyklotrasy je aj vybudovanie nového chodník pre chodcov s dĺžkou 957 metrov a šírkou 1,5 metra. Pôvodný terén v blízkosti chodníkov zrekulitvujú a opätovne zatrávnia.

Na 42-metrovom úseku, kde sa cyklotrasa bude dotýkať svahu pod mestským opevnením, je navrhnutý spevňovací, maximálne jeden a pol metra vysoký zárubný múr. Odvodnený bude trativodom k stromom, rastúcim v jeho blízkosti.

Súčasťou stavby bude aj úprava a preloženie 4 stožiarov verejného osvetlenia do pásu zelene za chodníkmi. 


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Trnava