Na Trnávke pribudnú vakové hate na Štrkoch a pod Kalváriou, projekt je súčasťou obnovy Promenády


Foto: Na Trnávke pribudnú vakové hate na Štrkoch a pod Kalváriou, projekt je súčasťou obnovy Promenády Foto: Mesto Trnava

Projekt vodozádržých opatrení na toku Trnávky spočíva v návrhu 2 vakových hatí na Štrkoch a pod Kalváriou. Vypracoval ho kolektív doktorandov Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity. Štúdia je súčasťou Stratégie adaptácie mesta Trnavy na dopady zmeny klímy a má sa stať jedným z podkladov na vypracovanie projektu budúcej obnovy Promenády.

Na toku Trnávky boli aj v minulosti stavidlá, ale z dôvodu havarijného stavu museli byť odstránené. Samospráva uvažuje o osadení nových prvkov na zadržiavanie vody, ktorá bude plniť nielen funkciu ochladzovania vzduchu, ale tiež zvýši atraktivitu riečky a jej okolia.

Mesto Trnava dlhodobo rieši adaptačné opatrenia na zmenu klímy. Patria k nim aj snahy zväčšiť objem vody v meste – či už dažďovej, tečúcej, alebo plošnej – a tak ochladiť ovzdušie pri vlnách horúčav. Preto sa snažíme pracovať s jediným tokom, ktorý v meste máme, hoci jeho stav ani zďaleka nie je ideálny. Minulý rok sme oslovili prof. Ing. Andreja Šoltésza, PhD., zo Stavebnej fakulty STU, aby spolu so svojim tímom študentov z katedry hydrotechniky navrhli možnosti zvýšenia hladiny Trnávky. Študenti zároveň toto zadanie riešili v rámci 3. ročníka súťaže Pre vodu, ktorú organizuje Nadácia Ekopolis pod záštitou ministra životného prostredia SR. Výsledkom ich práce je zatiaľ návrh dvoch vakových hatí, ku ktorým ešte doplnia tretiu s cieľom zvýšiť na jednotlivých úsekoch hladinu Trnávky,“ povedal vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií mestského úradu Tomáš Guniš.


Študenti STU vykonali v Novembri 2017 merania vody v Trnávke a nezistili žiadne významné chemické znečistenie. Situáciu však zhoršujú prívalové dažde, počas ktorých sa cez bezpečnostné výpusty vyplavuje do riečky časť odpadu z kanalizácie. Trnavská vodárenská spoločnosť chce v blízkej budúcnosti na vyústenia kanalizácie inštalovať lapače hrubých nečistôt, ktoré by mohli aspoň čiastočne tento problém odstrániť. 


Prvá vaková hať má byť umiestnená na Štrkoch na mieste pôvodného stavidla, ktoré tam bolo do roku 2013, druhá je navrhnutá v parku pri kalvárii. Merania ukázali, že hate by nemali spôsobiť infiltráciu toku do podzemnej vody ani ovplyvniť jej hladinu, lebo okolie Trnávky je tvorené menej priepustnými zeminami.

„Návrh týchto vodozádržných opatrení a štúdia úpravy vytypovaných plôch v povodí Trnávky, ktorú nám minulý rok vypracovali odborníci z ateliéru Fontes v Brne, majú slúžiť ako podklad na vypracovanie súťažných podmienok pre architektonickú súťaž na obnovu Promenády, ktorú chceme vyhlásiť v tomto roku,“ doplnil Tomáš Guniš.


Podobné pobytové schody majú umožniť návštevníkom Promenády bezprostrednejší kontakt s riečkou a oddych na jej brehu.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Trnava