Polícia a ŽSR sa dnes zameriavajú na bezpečnosť na miestach nelegálneho priechodu cez koľaje


Foto: Polícia a ŽSR sa dnes zameriavajú na bezpečnosť na miestach nelegálneho priechodu cez koľaje Foto: Železnice Slovenskej republiky

Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky spolu s Prezídiom Policajného zboru pripravili preventívno-bezpečnostnú akciu s názvom „Stihnem - Nestihnem“ už po druhýkrát. Akcia sa zameriava na kontrolu nelegálnych prechodov cez železničnú trať. Ľudia si často takýmto spôsobom skracujú cestu a vystavujú sa možnému riziku. 

„Nerešpektovaním všeobecného zákazu vstupovať do obvodu dráhy a prechádzať cez železničnú trať mimo vyznačených a na to určených prechodov nielen porušujú zákon a dopúšťajú sa priestupku, ale predovšetkým vedome a nepochopiteľne riskujú svoj život,“ uvádza Martina Pavlíková hovorkyňa spoločnosti ŽSR.

Železnice a polícia spolu vybrali 82 takýchto nelegálnych priechodov cez koľaje v rámci celého Slovenska, kde budú hliadky železničnej polície monitorovať pohyby osôb a informovať o nebezpečenstve, ktorému sa takto často vystavujú. Rovnako budú hliadky aj na 37 železničných priecestiach, kde vodiči najčastejšie porušujú zákon o cestnej premávke, predovšetkým maximálnu povolenú rýchlosť 30 km/hod a nerešpektujú výstražnú svetelnú a zvukovú signalizáciu.

Previnilci, ktorých polícia pristihne pri čine, dostane v rámci riešenia priestupku aj informačný leták s podrobným a zrozumeiteľným vysvetlením ako správne prechádzať cez železničné priecestie a kde je cez trať prechod povolený.


Akcia „Stihnem – nestihnem“ dňa 10. apríla 2018 bude v Trnavskom kraji konať na týchto nedovolených miestach prechodu:  
1. železničná stanica Trnava – dopravňa Šelpice, km 2,550 – prechod ľudí cez trať zo sídliska Prednádražie na cintorín Kamenný mlyn, 
2. železničná stanica Trnava – dopravňa Šelpice, km 3,819 až 4,050 – prechod ľudí po trati v úseku zastávka Trnava predmestie - priecestie v km 3,819,
3. Cífer – km 37,230 – úrovňový prechod na konci nástupíšť na bratislavskom zhlaví,
4. Trnava - km 47,250 - 47,300 žilinské zhlavie,
5. Trnava  –  km 46,250 – úrovňový prechod medzi nástupišťami na strednom zhlaví, km 46,340 služobný prechod vonkajšieho výpravcu medzi 1. a 2. nástupišťom, od  km 46,914 žilinské zhlavie, chôdza z nástupíšť č. 1 a č. 2 vedľa koľají smerom na sídlisko Podjavorinská,
6. Leopoldov – km 63,520 služobný prechod vonkajšieho výpravcu medzi 1., 2. a 3. nástupišťom,
7. železničná stanica Piešťany - úrovňový prechod  medzi nástupišťami č. 1 a č. 2, nástupište na leopoldovskom zhlaví, prechádzanie cez koľaje v priestore, kde začína protihluková stena v smere od stanice na leopoldovskom zhlaví, prechádzanie cez koľaje pri vybudovanom podchode, asi v km 80,800,
8. železničná stanica Sereď - gáňske zhlavie,
9. trať Trnava – Brestovany koľaj č. 1 a č. 2 cestný nadjazd km 49,076,
10. trať Trnava – Kúty koľaj č.1, km 2,400 - 2,550,
11. Trnava - Križovany  koľaj č.1, km 12,215, 12,340, 12.370,
12. železničná stanica Dunajská Streda pri stavadle č. 1.

Policajti budú zároveň situáciu monitorovať aj na železničnom priecesti Veľký Meder – železničné priecestie (SP2144) - km 29,252.


Prečítajte si viac:Zdroj: Železnice Slovenskej republiky