Historická Dolná brána, súčasť opevnenia Trnavy, sa aspoň v náznakoch vráti na svoje pôvodné miesto


Foto: Historická Dolná brána, súčasť opevnenia Trnavy, sa aspoň v náznakoch vráti na svoje pôvodné miesto Foto: Mesto Trnava

Na svoje miesto sa vracia Dolná brána opevnenia mesta Trnava, ktorú zbúrali pred dvesto rokmi aj napriek protestom niektorých vtedajších mešťanov a iných vážených obyvateľov mesta. Po 2 storočiach sa tak aspoň v náznakoch vráti brána na svoje miesto.

Na prezentačnú výstavbu Dolnej brány vynaloží mesto finančné prostriedky vo výške 179 880,55 eur, a to na základe uzatvorenej zmluvy o dielo. Zbúranie Dolnej a Hornej brány pred dvesto rokmi malo stáť trnavský magistrát 600 zlatých. Spolupracovať na výstavbe a obnove prezentačnej stavby budú aj umelecký kováč, či tesár a šikovní remeselníci.

V súčasnosti prebieha druhá etapa prác, ktorej plánované ukončenie je v polovici mája. Prvá etapa prác prebehla ešte minulý rok. Osadili mikropilóty, ktoré budú chrániť kanalizačný zberač z pešej zóny na Námestie SNP pred poškodením a tiež železobetónová základová doska, ktorá by dokázala uniesť Dolnú bránu aj v jej pôvodnej výške. 

Hoci bránu zbúrali, stihol ju na svojej kresbe zachytiť mestský architekt Anton Grünn v januári 1819. Vďaka tomu dnes vieme, ako stavba vyzerala. Základy stavby aj s barbakanom odkryli archeologické výskumy v rokoch 2015 a 2016.

Pôvodným zámerom radnice bola výstavba Dolnej brány v plnej výške pôvodnej stavby, k čomu sa prikláňali aj viacerí zahraniční odborníci. Pod dlhších úvahách konzultáciách s odborníkmi napokon vynechali aj návrh výstavby konštrukcie z kovu a skla, ktorá by predstavovala vežu Dolnej brány. Mesto napokon pristúpilo k riešeniu obnovenia historickej stavby len náznakovou konštrukciou múrov do výšky 1 metra

„Na základe konzultácie s Krajským pamiatkovým úradom bolo rozhodnuté, že múry Dolnej brány majú byť vytiahnuté do výšky jedného metra a stredoveký barbakan do výšky 60 centimetrov. Nadväzujúce úseky hradobného múru majú byť prezentované svetločervenou dlažbou z tehál typu klinker na úrovni terénu,“ informovalo mesto Trnava.  


Práce na vybudovaní brány prebehnú aj v spolupráci s remeselníkmi, ktorí majú skúsenosti s obovou historických pamiatok a tiež pod dohľadom reštaurátorov.

Murárske práce zrealizuje s použitím vápennej malty umelecko-remeselný pracovník pod dohľadom reštaurátora. Opätovne sa pri výstavbe použijú vykopané tehly, ktoré sa zachovali v dobrom stave.

„Koruna muriva bude vytvorená zo starej tehly kladenej po obvode napevno. Na vnútornej ploche koruny muriva má byť použitá stará ostro pálená tehla, spevnená v škárach živicovou kamienkovou zmesou, ktorá umožní vsakovanie vody do podkladového kameniva. Zrážková voda bude odvádzaná vnútorným odvodňovacím žľabom,“ doplnilo informácie mesto.

Súčasťou prezentácie bude aj úprava pôvodnej „vlčej jamy“. Projekt počíta aj s konštrukciou, ktorá bude naznačovať voľakedajší most nad touto jamou. Vytvorí ho umelecký tesár, ktorý ovláda prácu s historickými konštrukciami. Drevo mosta musí byť ručne opracované a namorené. Spoje drevených dosiek doplnia kovové prvky z dielne umeleckého kováča.Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Trnava