Emil Nedielka končí vo funkcii riaditeľa Divadla Jána Palárika v Trnave a odchádza do dôchodku


Foto: Emil Nedielka končí vo funkcii riaditeľa Divadla Jána Palárika v Trnave a odchádza do dôchodku Foto: Trnavský samosprávny kraj

Emil Nedielka pôsobil v Divadle Jána Palárika viac ako 42 rokov a od roku 1996 stál vo vedení tejto kultúrnej inštitúcie ako jej riaditeľ. Na vlastnú žiadosť teraz odchádza do dôchodku. Divadlo Jána Palárika v Trnave čaká výber nového riaditeľa. 

Poslanci Trnavského samosprávneho kraja vyhoveli žiadosti doterajšieho riaditeľa divadla a schválili ju. Jozef Viskupič, predseda TTSk, sa pri tejto príležitosti pánovi Nedielkovi poďakoval za jeho dlhoročný prínos v oblasti kultúry.

„Je za vami kus odvedenej práce, ktorú vnímam pozitívne nielen ako dlhoročný návštevník, ale aj ako župan kraja, ktorý radí oblasť kultúry medzi svoje hlavné priority. Každé pôsobenie v riadiacej funkcii si hlboko vážim, lebo viem, že to nie je jednoduché,” uviedol Viskupič.

Divadlo Jána Palárika v Trnave má nie len dlhoročnú tradíciu na Slovensku, ale aj dobré meno. Divadelné predstavenia sa tešia pravidelnej účasti návštevníkov.

Zásluhy na fungovaní divadla si môže nepochybne pripísať aj Emil Nedielka, ktorý sa na konci svojej funkcie poďakoval aj Úradu TTSK za spoluprácu a podporu inštitúcie, keďže samospráva je zriaďovateľom divadla.

„Chcel by som pri tejto príležitosti poďakovať všetkým spolupracovníkom aj na úrade, lebo vždy som tu našiel pochopenie a pomoc. Ak človek cíti istotu od svojich nadriadených, má odvahu púšťať sa aj do smelších činov. Divadlo nie je kultúrny dom, ale umelecká inštitúcia, kde sa tvorí a tým sa odlišuje,” poznamenal E. Nedielka.

Kraj v blízkej dobe vypíše výberové konanie na uvoľnený post riaditeľa Diadla Jána Palárika. Nový riaditeľ by funkciu mohol prevziať už v lete. 

Prečítajte si viac:


Zdroj: Trnavský samosprávny kraj