Divadlo Jána Palárika v Trnave má novú riaditeľku, najúspešnejšou kandidátkou je Zuzana Šajgalíková


Foto: Divadlo Jána Palárika v Trnave má novú riaditeľku, najúspešnejšou kandidátkou je Zuzana Šajgalíková Foto: Trnavský samosprávny kraj

Divadlo Jána Palárika v Trnave má novú riaditeľku. Na tomto poste tak Emila Nedieľku nahradí Zuzana Šajgalíková. Výberová komisia a Trnavský samosprávny kraj j vybrali spomedzi 4 riadne prihlásených uchádzačov. 

Výberové konanie bolo zložené z písomnej časti, ústneho pohovoru v cudzom jazyku a tiež v predstavení koncepcie rozvoja divadla. Napokon uspela Mgr. art. Zuzana Šajgalíková, ktorá v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Odboru cestovného ruchu a kultúry na úrade Bratislavského samosprávneho kraja a je jednou z autoriek stratégie rozvoja kultúry v BSK na roky 2015-2020.

Vyštudovala Divadelnú fakultu VŠMU v Bratislave, odbor divadelná réžia. Má bohaté skúsenosti aj s divadelnou dramaturgiou, réžiou a tiež s prekladmi divadelných hier. Pôsobí v Divadle Aréna, ale aj v iných divadlách na Slovensku. Venuje sa aj audiovizuálnej tvorbe a ako externá dramaturgička sa v RTVS podieľala na výboji formátov Hi:STORY a SK:Dejiny. Je spoluautorkou námetu a scenára dokudrámy True Štúr, ktorú vytvorila RTVS pri príležitosti 200. narodenia Ľudovíta Štúra.

Výberová komisia ocenila predovšetkým jej projekt rozvoja trnavského divadla. Jej prístup ocenili aj zahraniční členovia výberovej komisie. 


„Jej projekt bol najkompaktnejší a najviac vychádzal z toho, v akom stave to divadlo momentálne je a kam by sa dalo za niekoľko rokov posunúť. Nevymýšľala nové koncepty, ale akceptovala, že DJP je erbovou inštitúciou Trnavského samosprávneho kraja a teda jeho základnou úlohou je pôsobiť hlavne v tomto regióne a pre tento región. A v neposlednom rade rozhodla aj jej osobnosť - pôsobila isto, sebavedomo a bola zorientovaná vo všetkých oblastiach, nielen v otázke umeleckého smerovania,” poznamenala doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová, prorektorka VŠMU v Bratislave.

„Stotožňujem sa s názormi riaditeľov z divadiel v Györi a v Brne, ktorí tiež rozhodovali. Nová pani riaditeľka má veľký potenciál stať sa významnou osobnosťou divadla na Slovensku. Riaditeľ Národního divadla v Brne Martin Glaser dokonca poznamenal, že ak by o nej vedel skôr, hneď by ju bral do svojho tímu,” povedal predseda výberovej komisie a podpredseda TTSK Marek Neštický.

Projekt víťaznej kandidátky ocenil aj režisér a herec Juraj Nvota: „Víťazná kandidátka vynikala nesmiernou zručnosťou vo viacerých oblastiach, vrátane organizačnej či právnej. Bola plná úprimného entuziazmu ako oživiť divadlo v Trnave. Myslím, že bude výbornou injekciou pre nový život divadla v meste. Uvažuje progresívne a chce divadlo čo najviac otvoriť, aj v spolupráci s inými kultúrnymi inštitúciami mesta.” 

Výberová komisia pozostávala z 11 členov a odborníkov, a to nie len zo Slovenska.

 • MgA. Martin Glaser, riaditeľ Národního divadla v Brne
 • Péter Forgács, riaditeľ Národného divadla v Győri
 • Mgr. Dária Fojtíková – Fehérová, PhD., Divadelný ústav Bratislava
 • doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová, prorektorka VŠMU v Bratislave
 • Mgr. Juraj Nvota, režisér a herec
 • Mgr. Tatiana Kulíšková, zástupca zamestnancov Divadla Jána Palárika v Trnave
 • Mgr. Tomáš Vravník, zástupca zamestnancov Divadla Jána Palárika v Trnave
 • László Pék, predseda komisie pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru TTSK
 • Mgr. Peter Kadlic, poverený riaditeľ Odboru kultúry a športu Ú TTSK          
 • Mgr. Peter Cagala, vedúci úseku kultúry Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
 • Komisiu viedol: Mgr. Marek Neštický, podpredseda TTSK


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Trnavský samosprávny kraj